Going. | Atlas Warszawa - Teatr Powszechny

Punktem wyjścia do pracy były słowa niemieckiego artysty, twórcy teorii rzeźby społecznej i działacza społecznego Josepha Beuysa: ?jesteśmy rewolucją? i ?wszyscy jesteśmy artystami?.
Aby teatr na nowo zaangażować w polityczną przestrzeń, scenę zapełnia stu mieszkańców Warszawy, specjalnie wybranych do projektu. Wspólnie tworzą barwny, odzwierciedlający złożoność tkanki społecznej miasta pejzaż różnych profesji, postaw i poglądów. To zaczyn cichej rewolucji.
Spektakl powstał z inspiracji dziecięcą piosenką ?Jeśli jeden słoń przeszkadza wielu ludziom, dwa słonie przeszkadzają dużo bardziej, jeśli dwa słonie przeszkadzają wielu ludziom, trzy słonie przeszkadzają dużo bardziej...? Podczas widowiska performerzy chodzą po scenie jak po wybiegu, wypowiadając dziecięcą formułę i dodając wykonywaną przez siebie profesję ?Jeśli czterech artystów wizualnych przeszkadza wielu osobom, to pięciu artystów wizualnych przeszkadza dużo bardziej?. Scena powoli zapełnia się, a z pojedynczych jednostek tworzy się bezpośrednia, inkluzywna i niehierarchiczna wspólnota, niosąca w sobie potencjał zmiany społecznej.

koncepcja i reżyseria:
ANA BORRALHO, JO?O GALANTE

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej