Going. | Dżihad na rzecz pokoju. Islam w Senegalu - Klub Podróżników - Namaste

Dżihad na rzecz pokoju. Islam w Senegalu

18:30 | Czwartek, 17 stycznia 2019
Klub Podróżników - Namaste

Spotkanie

5 zł

5 zł

Koło Naukowe Arabistów Al-Asabiya serdecznie zaprasza na wykład doktora Abdoulaye Ndiaye i doktor Blanki Rogowskiej. Odbędzie się on 17.01.2018 o godzinie 18:30, w Klubie Podróżników Namaste.

Kto poprowadzi?
dr Blanka Rogowska - absolwentka UŁ, doktor nauk politycznych, magister socjologii i stosunków międzynarodowych ze specjalnością orientalną, Zajmuje się szeroko pojętym, współczesnym światem islamu, w szczególności kwestiami kobiecymi, feminizmem muzułmańskim, islamem progresywnym, muzułmanami w ponowoczesności oraz historią i specyfiką społeczeństw muzułmańskich w Afryce Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Senegalu, Mali i Nigerii.
dr Abdoulaye Ndiaye - absolwent UŁ, doktor nauk politycznych, zajmuje się przemianami społeczno - politycznymi we współczesnej Afryce Zachodniej.

O czym?
Szajch Amadu Bamba urodził się na terytorium dzisiejszego Senegalu, między dwoma kluczowymi okresami - tuż po zakończeniu wywozu czarnych niewolników z Afryki szlakiem transsatlantyckim i chwilę przed rozpoczęciem kolonizacji. Kolonizatorzy poza wyzyskiem surowców naturalnych i taniej siły roboczej, usiłowali nakłonić Afrykańczyków do europejskiego stylu życia i kultury. Większość lokalnych przywódców, którzy podejmowali się fizycznych prób obrony przed najeźdzcą odnosiła spektakularną porażkę. Szajch Amadu Bamba, muzułmański uczony i pedagog, namawiał ludzi do pokojowego dżihadu, będącejgo mentalnym i duchowym oporem przeciwko francuskiemu imperializmowi. Namawiał do ciężkiej pracy, samopomocy, edukacji, pacyfizmu i miłości. Bamba, który nazywany bywa muzułmańskim Mahatmą Gandhim, głosił nauki, których następstwa, stały się jednymi z najważniejszych powodów sukcesów politycznych, społecznych i ekonomicznych narodu senegalskiego, za czasów jego życia, po otrzymaniu niepodległości, a także w trudnych dla świata islamu czasach współczesnych. Założone przez Bambę miasto Tuba jest projektem religijnym, mistycznym i społecznym. Podczas spotkania przeanalizujemy najciekawsze elementy jego genezy, religijną misję, przepełniony symboliką plan zabudowy, niezwykły status prawny, przyczyny dynamicznego rozwoju struktury miejskiej, liczby mieszkańców czy sukcesu ekonomicznego, znajdując dla nich wyjaśnienie naukach islamu.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej