Going. | Otsochodzi | Lublin - Dom Kultury Lublin

Zapraszamy na premierowy koncert Otsochodzi z albumem "Miłość" w Lublinie. Za gramofonami Otso wspierał będzie Phunk'ill.

Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia do 16 lat pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w koncercie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie.

W wyniku nielegalnej odsprzedaży biletów w przypadku tego koncertu wyłączona została możliwość zmiany danych - ostrzegamy przed kupowaniem biletów poza głównym obiegiem od osób trzecich: w przypadku niezgodności danych z dokumentem tożsamości bilet jest nieważny.

18.30 drzwi
20.00 koncert

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej