Going. | Lunarny Nowy Rok / Lunar New Year - Kino Muranów

Lunarny Nowy Rok / Lunar New Year

20:00 | Wtorek, 5 lutego 2019

Kino Muranów

Film

45 zł

45 zł

LUNARNY NOWY ROK Z KINEM AZJI

All films are screened in original languages with English and Polish subtitles.

[Please scroll down for English]

Rok sympatycznego Ziemnego Psa powoli dobiega końca. 5 lutego zgodnie z lunarnym kalendarzem rozpoczyna się nowy Ziemny, którego symbolem w niektórych krajach jest Świnia, a w innych Dzik. W dniu rozpoczęcia tego święta Pięć Smaków, zgodnie z tradycją, zaprasza na wyjątkowy filmowy wieczór. W programie znajdzie się zwycięzca 12. edycji Pięciu Smaków - "Umrzesz jutro" Nawapola Thamrongrattanarita oraz wietnamski przebój festiwalu - "Song Lang" Leona Le.

Oba tytuły zostały wyjątkowo ciepło przyjęte przez festiwalową publiczność. "Song Lang" to przepięknie zrealizowana opowieść o zderzeniu sztuki z życiem, dziejąca się w Sajgonie lat 80. "Umrzesz jutro" ("Die Tomorrow") to esej filmowy, studium obserwacji nad codziennością i jej niekiedy nagłym końcem, podany w nienachalny i ujmujący sposób. Zapraszamy na wieczór, który będzie okazją do wspólnej celebracji chwili i namysłu nad nieuchronnymi zmianami w nadchodzącym roku.

Program:

20:00 "Song Lang", reż. Leon Le
21:30 poczęstunek przygotowany przez Pho2 i Azjatkę
22:00 "Die Tomorrow", reż. Nawapol Thamrongrattanarit

Bilety w cenie 45 zł do kupienia na stronie piecsmakow.pl oraz w kasie kina Muranów.

KUP BILET https://www.piecsmakow.pl/film.do?id=528

Song Lang, reż. Leon Le, Wietnam 2018, 90'

"Song Lang" to opowieść zakorzeniona w tradycyjnej kulturze wietnamskiej, ale równocześnie bardzo współczesna i aktualna. Pełna fatalizmu opowieść nawiązuje do klasycznej struktury narracyjnej obecnej w tekstach tradycyjnej opery wietnamskiej - cai luong. Debiut Leona Le dzieje się w Sajgonie lat 80., gdzie życie małomównego i skrytego Dunga - drobnego przestępcy - pewnego dnia zmieni się, dzięki spotkaniu z Linh Phungiem - głównym aktorem w trupie teatralnej. Pomimo początkowej wrogości, dwójka bohaterów zrozumie, że łączy ich szczególna więź.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dY7lLRPDREE

Umrzesz jutro / Die Tomorrow, reż. Nawapol Thamrongrattanarit, Tajlandia 2017, 75'

Grand Prix 12. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków

Thamrongrattanarit tworzy esej o śmierci daleki od patosu i nadmiernej dramatyzacji, niemal niepostrzeżenie dotykając najgłębszych emocji. Sześć fabularnych epizodów łączy z fragmentami dokumentalnymi, okraszając całość garścią statystycznych informacji: sucha, ogólna wiedza spotyka się dzięki temu z tym, co najbardziej intymne i jednostkowe. Bohaterowie filmu to millenialsi, młodzi, dorośli i ponad stuletni mężczyzna: równie bezbronni wobec ironii śmierci, równie prozaicznie przeżywający ostatnie chwile życia.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=PMQqJUvpWNg

••• ENGLISH

LUNAR NEW YEAR WITH ASIAN CINEMA

The year of the friendly Earth Dog is slowly coming to an end. On February 5, according to the lunar calendar, a new Earth year begins, the symbol of which in some countries is Pig, and in others - Boar. On the day of the feast, Five Flavours AFF, according to tradition, invites you to a unique film evening. The program will include the winner of the 12th edition of Five Flavours - "Die Tomorrow" by Nawapol Thamrongrattanarit and the Vietnamese hit of the festival - "Song Lang" by Leon Le.

February 5th, 2019, Tuesday, 8 -11 pm
Muranów Cinema, Andersa 5 Street, Warsaw

Both titles were exceptionally warmly received by the festival audience. "Song Lang" is a beautifully realized story about the clash of art and life, happening in Saigon in the 1980s. "Die Tomorrow" is a film essay, a study of observation on everyday life and its sometimes sudden ending, given in an impermeable and engaging way. We invite you to the evening, which will be an opportunity to celebrate the moment and reflect on the unavoidable changes in the coming year.

Program:

20:00 "Song Lang", dir. Leon Le
21:30 break with Asian Food: Pho2 and Azjatka
22:00 "Die Tomorrow", dir. Nawapol Thamrongrattanarit

BUY TICKET https://www.piecsmakow.pl/film.do?id=528
45 PLN

Song Lang, dir. Leon Le, Vietnam 2018, 90'

"Song Lang" is a story rooted in traditional Vietnamese culture, but at the same time very contemporary. The story refers to the classic narrative structure present in the texts of the traditional Vietnamese opera - cai luong. Leon Le's debut takes place in Saigon in the 1980s, where the life of a secretive Dung - a small criminal - will one day change, thanks to the meeting with Linh Phung - the main actor in the theater troupe. Despite the initial hostility, the two men will later realised about their unique bond.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dY7lLRPDREE

Die Tomorrow, dir. Nawapol Thamrongrattanarit, Thailand 2017, 75'
Grand Prix 12. Five Flavours Asian Film Festival

Thamrongrattanarit's essay about death avoids pathos an excessive dramatization, touching the deepest emotions almost imperceptibly. The six fictionalized episodes are mixed with documentary footage which adds a splash of statistics – the barren facts meet the most intimate, individual experiences. The protagonists include Millennials, young adults, and an over 100-year-old man, all of them equally helpless when faced with the irony of death, living their last moments an equally prosaic way.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=PMQqJUvpWNg

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej