Going. | Warsztaty z Mistrzami Słowa - Centrum Kultury w Lublinie

Instruktor teatru i recytacji – rola i formy działalności

Spotkanie warsztatowo-dyskusyjne skierowane do instruktorów prezentacji scenicznej i nauczycieli, którzy sięgają po elementy edukacji teatralnej i kultury żywego słowa.
Wspólnie zastanowimy się jakie role pełni instruktor w amatorskim ruchu artystycznym, jakimi narzędziami dysponuje i jakie są perspektywy jego rozwoju. Umożliwimy wymianę doświadczeń tworząc giełdę pomysłów. Porozmawiamy o poszukiwaniu repertuaru, o organizacji i uczestniczeniu w konkursach i festiwalach. Spotkanie obejmie również konsultacje indywidualne

prowadzenie – Patryk Pawelec

koszt uczestnictwa – 15 zł, płatne w kasie Centrum Kultury
obowiązkowe wcześniejsze zapisy do dnia 07.02.2019 mailowo pracowniaslowa@ck.lublin.pl

Sala Czarna, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej