Going. | FORMA : // Astralapithecus / Pavel V. / Tiny Tramp - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

FORMA : // Astralapithecus / Pavel V. / Tiny Tramp

20:00 | Środa, 13 lutego 2019
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Impreza

Free

Free

~FORMA~

[Astralapithecus|Pavel V.|Tiny tramp]

ambient/experimental/noise/drone


Ciągły Niepokój
Brakuje Powietrza
To Mnie Zabiera

______________________________________


ASTRALAPITHECUS [BY]

Solowy projekt chuligana Pavla Gvozda.
Skromna białoruska postać w takich gatunkach jak: noise, drone, ambient, industrial i experimental electronics.

Pavel jest również znany jako aktywista białoruskiej podziemnej sceny eksperymentalnej.
Był także częścią dronowo - ambientowego duetu Noizov_Kov4eg.
Podczas live actów stosuje metodę swobodnej improwizacji opierającej się na przetwarzaniu analogowego sprzętu i urządzeń dźwiękowych, praktyk głosowych i ciała.

https://astralapithecus.bandcamp.com/releases


PAVEL V. [FR]

Pavel Viry tworzył proejkty takie jak la rasa, Judas Donneger, Klaus Legal, projekt który zagra opierał się będzie na gitarze elektrycznej.

Pavel stworzył oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu dokumentalnego "НІЧКА НА ВУЛИЦІ» (Na zewnątrz jest noc), ponownie odkrył swój instrument i postanowił wejść głębiej w niego, zgodnie z melodyczną stroną co do możliwości brzmieniowych wzmacniacza i efektów.
Czuje się blisko gitarzystów, takich jak Jean-François Pauvros, Keiji Haino czy Arto Lindsay. Topi elektryzujące uderzenia i harmoniczną uwagę.

https://pavelv.bandcamp.com/


TINY TRAMP [IL]

Tiny Tramp i jego metalowa walizka to katharsis oraz soniczne eksploracje obracające się wokół młoteczkowych rytmów plemiennych. Tiny używa złomu sprężyn, niewybaczalnych pętli taśmy, ostrych sprzężeń i gardłowych wokali. Wywołuje maniakalny rytuał, który zmywa i oczyszcza go z pasożytniczych ssaków energetycznych każdego dnia.

Zajmuje się przedmiotami takimi jak prostytucja, oświecenie, uzależnienie, odmienne stany świadomości, śmierć i inne zjawiska bliskie jego sercu.

https://tinytramp.bandcamp.com/releases
[ YES, WE SPEAK ENGLISH ]
ASTRALAPITHECUS

Solo project of the sound-hooligan Pavel Gvozd,
a modest belarusian figure in genres like : noise, drone, ambient, industrial & experimental electronics.

Pavel is also known as an activist of the Belarusian underground experimental scene.
He also former participant of the drone-ambient duo Noizov_Kov4eg.
At Live acts Astralapithecus use method of free improvisation with processing of analog equipment & sound devices, voice and body practices.


https://astralapithecus.bandcamp.com/releases


PAVEL V.

Pavel Viry with noise projects (la race, Judas Donneger, Klaus Legal…), playing solo electric guitar.

Pavel made an original soundtrack for the documentary « НІЧКА НА ВУЛИЦІ » (There is night outside), he discovered again his instrument and decided to get deeper into it, according importance to the melodic side as to the sound possibilities of amplification and effects.
He feels close to guitarists like Jean-François Pauvros, Keiji Haino or Arto Lindsay. Pavel melts electrics strikings and harmonic attention.

https://pavelv.bandcamp.com/


TINY TRAMP

Tiny Tramp and his metal suit case impose a cathartic sonic exploration in a performance revolving around hammering tribal rythms. Through the use of scrap metal, springs,discombobulated tape loops, sharp feedbacks and guttural vocals, the tramp brings forth a manic ritual which washes and cleanses him from the energy sucking parasites of every day life.

He deals with subjects such as prostitution, enlightenment, addiction, altered states of consciousness, death and other phenomenons close to his heart.

https://tinytramp.bandcamp.com/releases

______________________________________

go śc inno ść :

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
VI Pracownia Grafiki [ 403 ]

~

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej