Going. | Otsochodzi | Łódź - SODA Underground Stage

Zapraszamy na koncert Otsochodzi promujący jego najnowszy album pt. „MIŁOŚĆ”. Na gramofonach Otso wspierał będzie Phunk'ill.

Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia do 16 lat pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w koncercie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie.

W wyniku nielegalnej odsprzedaży biletów w przypadku tego koncertu wyłączona została możliwość zmiany danych - ostrzegamy przed kupowaniem biletów poza głównym obiegiem od osób trzecich: w przypadku niezgodności danych z dokumentem tożsamości bilet jest nieważny.

Drzwi: 20.00
Koncert: 21.30

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej