Going. | SocjoPercepcja w Recepcji vol.7 | Świat(y) pracy w kulturze - Recepcja

SocjoPercepcja w Recepcji vol.7 | Świat(y) pracy w kulturze

17:00 | Niedziela, 19 maja 2019

Recepcja

Spotkanie

Free

Free

dr hab. Anna Kiersztyn - badaczka procesów prekaryzacji pracy, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Anna Krukowska - Specjalistka ds. Kultury i Edukacji, Muzeum Współczesne Wrocław

dr Piotr Rudzki – adiunkt w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych UWr, kurator artystyczny w Teatrze Polskim - w podziemiu, członek OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Dyskusję poprowadzi dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr Instytut Socjologii UWr, kierownik projektu NCN Beethoven PREWORK („ Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej")


Napięcie pomiędzy pragnieniem swobody twórczej i autonomii a doświadczeniami niepewności ekonomicznej czy, szerzej, niestabilności życiowej wydaje się towarzyszyć twórcom i twórczyniom kultury i sztuki niemal od zawsze. Współcześnie, na te uniwersalne doświadczenia nakładają się jednak nowe uwarunkowania. Po pierwsze, oczekiwanie kreatywności i gotowości do poświęceń stabilizacji na rzecz pracy twórczej formułowane jest obecnie coraz częściej nie tylko wobec wąskiej grupy artystów i artystek, lecz również dużo szerszej kategorii pracowników i pracownic branży kulturalnej, którzy stanowią organizacyjne zaplecze działań twórczych. Po drugie, zerwanie z wyobrażonymi i realnymi „ograniczeniami” zatrudnienia etatowego, które narzucać ma m.in. silne związanie z jednym pracodawcą i ograniczać wspomnianą kreatywność, stało się częścią nowej ideologii pracy w „późnym kapitalizmie.” W tym sensie, praca w kulturze stała się swoistym poligonem doświadczalnym przemian pracy i zatrudnienia od końca XX wieku. Doświadczenia pracowników kultury wskazują na Janusowe oblicze procesów prekaryzacji pracy, których wyrazem jest ekspansja niestabilnych i niepewnych z punktu widzenia pracowników form i warunków zatrudnienia. Obrazują one bowiem wiele z napięć typowych dla innych sektorów i branż współczesnego rynku pracy, w tym konflikt między pragnieniem wolności i stabilizacji życiowej czy samorealizacji i bezpieczeństwa socjalnego.

W czasie majowego spotkania chcemy porozmawiać zarówno o socjologicznym oglądzie procesów prekaryzacji zatrudnienia wysokowykwalifikowanych pracowników i pracownic, jak i o doświadczeniach pracy w branży kulturalnej, przy realizacji projektów społecznych oraz w warunkach trwającego od kilku lat konfliktu pracowniczego w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Naszych gości zaprosimy do dyskusji na następujące tematy:

Jakie są pułapki, a jakie korzyści płynące z pracy pozaetatowej dla pracowników i pracownic? Co decyduje o ostatecznym „bilansie” korzyści i strat?

W jaki sposób upowszechnienie się pracy projektowej w kulturze przekłada się na doświadczenia pracowników i pracownic?

Jaki jest potencjał do działań wspólnych wśród pracowników i pracownic kultury, które mogą poprawić ich położenie pracownicze?

Do dyskusji zapraszamy 19 maja 2019 roku o godzinie 17:00 do Muzeum Współczesnego Wrocław (pl. Strzegomski 2a).

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej