Going. | Czas lasów - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

„CZAS LASÓW” REŻ. FRANÇOIS-XAVIER DROUET 103 MIN.
(The Time of Forests)
(Le Temps des Forêts)
Francja / France, 2018, 103 min.
Reżyseria / Directed by: François-Xavier Drouet
Zdjęcia / Cinematography by: François-Xavier Drouet, Nicolas Duchêne, Georgi Lazarewski, Colin Lévêque
Producent / Producer: Raphaël Pillosio
Produkcja / Production: L’atelier documentaire

Wybrane festiwale i nagrody / Selected festivals and awards: 2018 – IDFA Amsterdam/ IDFA Amsterdam, 2018 – MFF Locarno: Nagroda Główna Krytyki / Locarno IFF: Semaine de la Critic Award, 2018 – Mediterraneo Video Festival / Mediterraneo Video Festival, 2018 – Verzio Human Rights FF: Nagroda Publiczności / Verzio Human Rights FF: International Audience Award

Dziś model leśnictwa przemysłowego rozwija się w przyspieszonym tempie. Film przedstawia, na czym polega ten proces ingerencji w życie przyrody i jakie ma skutki uboczne. Zadaje pytanie o jego możliwe alternatywy. Okazuje się, że dylemat, czy wolimy las pełen życia, czy raczej zieloną pustynię, to nie tylko kwestia naszych dzisiejszych wyborów lecz przede wszystkim tego, jak definiujemy przyszły krajobraz otaczającej nas rzeczywistości.

Zanim człowiek zaczął bezmyślnie i masowo ingerować w życie lasów, te rządziły się własnymi prawami zrównoważonego rozwoju. Obumarłe drzewa były wystawione na działania przyrody, nie było wycinek, tępienia zwierzyny leśnej czy pozyskiwania pożytków leśnych. Potem pojawił się człowiek i zaczął zarządzać gospodarką leśną po swojej technologicznej i ekonomicznej myśli. Las potraktowany został użytkowo – zaczął zaspokajać jego potrzeby, stał się dostarczycielem drewna, zwierzyny, owoców i grzybów. Dziś las jako symbol autentycznie dzikiej przyrody przechodzi bezprecedensową fazę industrializacji. Ciężka mechaniczna obróbka, monokultura, nawozy, pestycydy doprowadzają do utraty jego pierwotnych cech.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej