Going. | Dziewczyny Opisują Świat - Scena Robocza - Centrum Rezydencji Teatralnej

DZIEWCZYNY OPISUJĄ ŚWIAT
reż. Aleksandra Jakubczak

17 V zapraszamy na debatę po spektaklu w ramach festiwalu Nowa Siła Kuratorska.

Debatę poprowadzi: Iwona Chmura-Rutkowska, a rozmawiać będzie z Magdą Szewciów, Olgą Stobiecką-Rozmiarek oraz Aleksandrą Jakubczak.


„Dziewczyny opisują świat” to spektakl opowiadający o tworzeniu się kobiecego podmiotu i różnych modelach kobiecości funkcjonujących i przekazywanych przez pokolenia polskich kobiet. Traktując dar i spotkanie jako metody twórcze, artystka punktem wyjścia uczyniła podarowane jej dziewczyńskie pamiętniki oraz serię spotkań, dyskusji i warsztatów z dziewczynami i młodymi kobietami wokół zebranej kolekcji zapisków. Bezpośrednio zapisane doświadczenia dorastania stały się podstawą dla opowieści o świecie widzianym z perspektywy kształtującego się kobiecego podmiotu. Surowość, witalność, niezgrabność, szczerość, nadmiar emocji, ale też humor – dziewczyńska energia przeniesiona z kart pamiętników w przestrzeń teatru.

"Spotkałyśmy się więc, zarówno autorki jak i odbiorczynie, w tym powrocie do dziewczyńskiego czasu, zaklętego i uchwyconego w tych pamiętnikach, momentu dojrzewania, kiedy wszystko jeszcze jest płynne i niejasne, w którym nic jeszcze nie jest przesądzone, potencjalnie wszystko jest jeszcze możliwe. Możliwe, że będziemy wynalazczyniami, bohaterkami, wojowniczkami, magellankami, szamankami. Momentu, kiedy jeszcze nie stajemy się swoimi rodzicami, momentu, kiedy jeszcze się same nie utrzymujemy, kiedy pogróżki ojca, że życie nas zweryfikuje, brzmią tylko jak zaprogramowane, głodne kawałki, które każdy rodzic ma w pakiecie startowym. Momentu, kiedy nie widzimy jeszcze na Instagramie zdjęć naszych znajomych ze ślubów, chrzcin, pierwszych łysin i podpisanych kredytów na kolejne 30 lat. Rozstrzygającego momentu, w którym wszystko jest jeszcze możliwe, kiedy w wyobrażeniu stoimy przed wszystkimi rozwidleniami, a każda z dróg zdaje się być tak samo dostępna. Może wracamy, aby siebie na nowo odzyskać, usłyszeć swój głos." – Martyna Wawrzyniak, Szajn

„...mocne doświadczenie teatralne, jakiego doznałem w sali poznańskiej Sceny Roboczej, zobowiązuje mnie przede wszystkim do pochylenia się nad samym dzianiem się, ludzką współobecnością, współodczuwaniem, nad spolegliwą, niewymuszoną wymianą treści oraz emocji. Wyraziły one bowiem to, co jest bliskie po prostu nam-ludziom, niezależnie od płci i wieku. Bo chyba (mam nadzieję, że) my wszyscy na różne, czasem dziwnawe sposoby poszukujemy międzyludzkiej harmonii, wsparcia, wzajemnego zrozumienia, miłości, otwarcia się na drugiego człowieka. To wszystko jest nam potrzebne jak tlen. A młode dziewczyny – autorki zaprezentowanych na Scenie Roboczej tekstów potrafiły wszystkie te potrzeby, dążenia i marzenia świetnie wyrazić – w sposób szczery, prosty, dobitny, rzeczowy.” – Juliusz Tyszka, nietak!t


Tekst: Dziewczyny
Kreacja i performance: Paula Głowacka, Cristina Ferreira, Lena Schimscheiner
Kreacja i przestrzeń: Jana Łączyńska
Dźwięk: Grażyna Biedroń
Konsultacje: Zofia Krawiec, Katarzyna Sikora
Koncepcja i reżyseria: Aleksandra Jakubczak
Produkcja: Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA
Premiera: 27 IV 2018

Wydarzenie współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej