Going. | Ery Claver, filmy Geração 80 - Stara Rzeźnia Poznań

Ery Claver, filmy Geração 80

21:00 | Czwartek, 27 czerwca 2019

Stara Rzeźnia Poznań

Sztuka

Free

Free

English below

Claver jest jednym z najbardziej wszechstronnych twórców angolijskiej sceny filmowej. Swoją karierę rozpoczął jako operator i reżyser obrazu w licznych serialach i filmach dokumentalnych. W 2013 r. dołączył do platformy Geração 80, w której ramach rozwinął swój styl, tworząc filmy krótkometrażowe, reklamy i teledyski. W 2016 r. wraz z innymi artystami zainicjował coroczną wystawę kolektywną o nazwie Fuckin’ Globo, którą krytycy określili jako jedną z najzuchwalszych wystaw sceny alternatywnej w Angoli.

Lúcia no céu com semáforos
reż. Ery Claver, Gretel Marín
Film opowiada historię istoty, obdarzonej jedynie cielesną egzystencją. To byt przedmiotowy używany do zaspokajania potrzeb i pragnień. Na ekranie Lúcia ma nieobecne, odległe spojrzenie, które kryje w sobie rozpacz, lęk i gwałtowne emocje. Jest wykluczana i uciszana przez seksistowskie społeczeństwo, które nigdy nie bierze pod uwagę jej opinii, życzeń i pragnień. Film jest cichym świadectwem kobiety zespolonej ze swoją rolą i funkcją, pozbawionej prawa do bycia, myślenia, wyrażania opinii.

Há um zumbido, há um mosquito, são dois
reż. Ery Claver, Gretel Marín
„Szum zakrada się powoli, także we mnie, szum. W dusznej pogodzie zastałe wody dnia stają się dwoma pełnymi zgnilizny lustrami. Zmęczony nabieram podejrzenia, fałszywej i ulotnej skruchy”. Zdruzgotany mężczyzna próbuje zrozumieć szum i to, co się wokół niego dzieje. To, czego szuka w swoim przeznaczeniu, uświadamia mu, że tak naprawdę nigdy nie jest sam.

Havemos de voltar
reż. Kiluanji Kia Henda
Havemos de voltar to tytuł wiersza Augostinha Neta, pierwszego prezydenta Angoli. Wiersz symbolizuje powrót do Angoli jej zaginionych synów i bliskich, wygnańców i bojowników o wolność – powrót do ojczyzny, wolności i redystrybucji zasobów. Film opowiada o wypchanej olbrzymiej samicy antylopowca szablorogiego i jej ucieczce z Archiwum w Luandzie. Ucieleśniając przeciwstawne dyskursy epoki kolonialnej, zwierzę trapi wyraźny lęk, gdy próbuje odzyskać wolność i staje przed bogatymi cudzoziemcami, którzy chcą je kupić jako dekorację do klubu nocnego.

#####

Ery Claver is one of the most versatile filmmakers in the Angolan film scene. As a camera operator and director of photography, he started his career working on numerous television shows and documentaries produced by Semba da Comunicação. In 2013, he joined Geração 80, where he further developed his style as director of photography and director making short films, commercials and music videos, for instance a visual album by Nástio Mosquito directed by Fradique.

LÚCIA NO CÉU COM SEMÁFOROS
Ery Claver & Gretel Marín
The film tells the story of a being who only exists on a corporeal level, an object to satisfy the needs and wants of others. On screen, Lúcia displays an indifferent look that conceals her despair, fear and fury. She is forever ostracised and silenced by a sexist society that never considers her opinions or desires. LÚCIA NO CÉU COM SEMÁFOROS is a silent testimony of a woman fused with a role or function, without the right to be, think or express opinions.

HÁ UM ZUMBIDO, HÁ UM MOSQUITO, SÃO DOIS [THERE’S A BUZZ THERE’S A MOSQUITO THERE’S TWO]
Ery Claver & Gretel Marín
‘The buzz lies slowly and also in me, the buzz. The stagnant waters of the day become two rotten mirrors in the stuffy weather. Tired, I throw a suspicion, a fake and fugitive remorse’. A devastated man tries to figure out the noise and what’s going on around him. What he looks for and his destiny will only make him realise that he really never walks alone.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej