Going. | Gentle Unicorn, reż. Chiara Bersani - Studio Słodownia +3

Gentle Unicorn, reż. Chiara Bersani

18:00 | Piątek, 28 czerwca 2019

Studio Słodownia +3

Inne

15 zł

15 zł

English below

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie
„O początkach jednorożców wiemy niewiele. Wiedza o ich korzeniach zaginęła, gdy kolejne pokolenia ludzi następowały po sobie. Jak funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni mitologiczna postać bez mitu, który zakłada i uzasadnia jej istnienie? Naszym oczom objawia się oto delikatny i wykorzeniony symbol. Chcę dać mu miłość, historię, wybór. Ja, Chiara Bersani, 98 cm wzrostu, samozwańcze ciało, mięśnie i kości jednorożca, wezmę odpowiedzialność za powitanie jego długotrwałego oszołomienia”.

#####

“Unicorn origins are barely unknown. Their roots went lost while distracted generation of human being have followed one another. What does it happen in collective imaginary when a mythological figure appears without a myth that founds and justifies their existence? A fragile and eradicated symbol comes to existence. I want to give them a love, a story, a choice. I, Chiara Bersani, 98 cm tall, I self-proclaim flesh, muscles and bones of the unicorn, I’ll take the responsibly of welcoming its long-standing bewilderment”.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej