Going. | Jestem, Tools for Peace, Paweł Świerczek - Plac Wolności

Jestem, Tools for Peace, Paweł Świerczek

19:00 | Czwartek, 27 czerwca 2019

Plac Wolności

Inne

Free

Free

English below

Samoobrona jest umiejętnością promowaną zarówno na niwie nacjonalizmu, jak i feminizmu. Gotowi na atak, niemal bezustannie zgrywamy twardzieli. A gdyby odwrócić tę strategię? Radykalna bezbronność może stać się obezwładniającym wyłomem w świecie prężenia muskułów. Naraża na zranienie, ale też otwiera na budowanie głębokich więzi interpersonalnych i społecznych. Dramaturg i performer Paweł Świerczek proponuje zbadanie tej postawy poprzez zbiorowy performance.

#####

Self-defence is a skill promoted by nationalism and feminism alike. Ready to attack, we are almost always the tough guys. But what if we reversed this strategy? Can radical vulnerability become an overpowering fracture in a world of flexed muscles? Is it a risk of being hurt or an opportunity to build deep interpersonal and social relationships? Dramatist and performance artist Paweł Świerczek invites us to explore this approach in a collective performance.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej