Going. | Michaś, reż. Mike Urbaniak - Scena Robocza - Centrum Rezydencji Teatralnej

English below

Monodram eksplorujący temat podwójnej tożsamości prof. Michała Głowińskiego, homoseksualisty żydowskiego pochodzenia. Wybitny polski filolog, historyk i teoretyk literatury doświadczył Holokaustu, antysemickiej kampanii 1968 r. i skierowanej przeciw homoseksualistom akcji „Hiacynt”. Także dzisiaj Polski rząd i jego media prowadzą zmasowaną kampanię jednocześnie przeciw Żydom i osobom LGBT. Tekst opiera się na słowach samego profesora oraz jednej małej fantazji reżysera.

#####

Michaś is a monodrama exploring the double identity of Prof. Michał Głowiński, a homosexual of Jewish origin. The outstanding Polish philologist, historian and literary theoretician experienced the Holocaust, the anti-Semitic campaign of 1968 and the Hiacynt anti-homosexual campaign. Even today, the Polish government and its media are conducting a massive campaign against Jews and LGBT people. The script is based on the Professor’s own writings and on one small contribution from the performance director.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej