Going. | O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych. - Teatr Polski w Poznaniu

O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych.

20:00 | Piątek, 21 czerwca 2019

Teatr Polski w Poznaniu

Teatr

15 zł

15 zł

English below

O czym pisałaby Maria Konopnicka, gdyby żyła w naszych czasach? W epoce pozytywizmu pisząca kobieta musiała siebie samą przemilczać, kierować pióro na „sprawy ważne”, mierzyć się z obyczajowymi ograniczeniami, iść na kompromisy z czytelnikami. W spektaklu Konopnicka odtwarza spalone listy, notatki na marginesie, przemilczane dekady spędzone wspólnie z Marią Dulębianką, zwaną przez nią „Pietrkiem z powycieranymi łokciami”. Bada, z jakich pragnień, celów, postaw się składa.

#####

What would 19th-century Polish poet and novelist Maria Konopnickawrite about today? In the Positivist period, a woman author had to ignore her own needs and devote her writing to ‘important matters’. She had to face moral restrictions and make concessions to her readers. In the play, Konopnicka reconstructs the letters she burnt, her side notes and the openly secret years of her life spent with Maria Dulębianka, whom she called ‘Pietrek with worn elbows’. She examines what desires, goals and attitudes make her who she is.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej