Going. | Out of any present, reż. Sofia Dias, Vítor Roriz - Studio Słodownia +3

Out of any present, reż. Sofia Dias, Vítor Roriz

21:00 | Środa, 26 czerwca 2019

Studio Słodownia +3

Sztuka

15 zł

15 zł

English below

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie
„Musimy wyruszyć. Musimy wyjść i znaleźć to, co istotne. Szukać tego, co zewnętrzne, ale nie geograficzne. Kosmiczna przestrzeń, niewpisująca się ani w klasyczną narrację o podróży, ani w migrację, uwidacznia porażkę teraźniejszości. Ruch odbywa się tutaj w inny sposób. Chodzi o utrzymywanie dystansu, a jednocześnie o skompletowanie rzekomo niekompatybilnych fragmentów – zmuszenie ich do dopasowania się do siebie, tak by stworzyć niezwykłe morfologie i przywołać to, co nieprawdopodobne”.

#####

“We have to leave. We have to go out and find matter. To search for an outside that is not geographic. An outer space, that fits neither the classic narrative of the journey nor the migration, given the apparent failure of the present. The movement happens in another way. It is about provoking a distance, while at the same time allowing to collect supposedly incompatible fragments - and forcing them to fit into each other, so as to produce unusual morphologies and summon the improbable”.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej