Going. | ​SPROSTOWANIE 1.0: Roztacza/my pokój - Plac Wolności

​SPROSTOWANIE 1.0: Roztacza/my pokój

19:00 | Wtorek, 25 czerwca 2019

Plac Wolności

Inne

bezpłatne

bezpłatne

English below

Podczas spaceru odniesiemy się do paradygmatu przyznającego człowiekowi pozycję dominującą względem wszystkich innych bytów. Przyjrzymy się konstrukcjom językowym, które ułatwiają eksterminację innych istot. Zwrócimy się ku chwastom, gatunkom inwazyjnym, szkodnikom. Uważamy, że podział na ludzi i ich kulturę oraz „naturalnych” nie-ludzi, których można posiadać na własność, eksploatować i masowo mordować, musi zostać zniesiony. Czas na współistnienie!

#####

A walk to explore the paradigm that gives humans a dominant position over all other beings. We will look at language constructs which facilitate the extermination of other forms of life. We will turn our attention towards weeds, invasive species and pests. We believe that it’s time to abolish the distinction between people with their culture and ‘natural’ non-people who can be owned, exploited and mass murdered. It’s time to coexist.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej