Going. | [SOLD OUT] Zryw, reż. Wojciech Wiński / Sprut, dir. Wojciech Wiński - Republika Sztuki Tłusta Langusta

[SOLD OUT] Zryw, reż. Wojciech Wiński / Sprut, dir. Wojciech Wiński

19:00 | Sobota, 29 czerwca 2019

Republika Sztuki Tłusta Langusta

Teatr

15 zł

15 zł

Zapraszamy na spotkanie tajnej grupy anonimowych patriotów. Oto powstanie, jakiego nie znacie. Przemilczane, bagatelizowane, bez legend. Jego sylwetka nie istnieje w zbiorowej wyobraźni. Nie wspomina się o nim w patriotycznych orędziach. Nie poświęcono mu narodowej epopei. Oto rekonstrukcja powstania wielkopolskiego, jakiej się nie spodziewacie. Polepiona z polskich sprzeczności i pragnień. Zaangażowana w historię i zdystansowana. Pełna wielkich słów i małych gestów. Śmiechu i wzruszeń


#####
This is an uprising you have never seen before. Silent, neglected, and without a single legend. Its story does not belong to the collective imagination. It is not mentioned in patriotic appeals to the nation, it was not commemorated in a national epic. This is the reconstruction of the Greater Poland Uprising that you do not expect. It is a mixture of Polish contradictions and desires, both involved in and distanced from history. Full of great words and small gestures; full of laughter and emotions.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej