Going. | Aneta Grzeszykowska – MAMA - Raster

Aneta Grzeszykowska – MAMA

25.05.2019–14.09.2019

Raster

Sztuka

Free

Free

Aneta Grzeszykowska – MAMA
25.05.2019–14.09.2019

Otwarcie wystawy 25 maja 2019 r. od 17.00–21.00.

Tego samego wieczoru zapraszamy na otwarcia do zaprzyjaźnionych galerii w Śródmieściu: BWA Warszawa, Fundacji Galerii Foksal, Lokal_30, Monopol i Galerii Szydłowski.

"Jednocześnie wzruszające i mroczne obrazy rozwijają i dekonstruują wątek relacji między matką i córką, dorosłym i dzieckiem." David Frankel, Artforum

----------

„Mama” to naj­now­szy cykl fotografii Anety Grzeszykow­skiej, które przedstawiają jej córkę w działaniach z silikonową rzeźbą-lalką – hiper­realistycz­nym wyobrażeniem głowy i kor­pusu swojej matki-​artystki. Fotografie – kolorowe wydruki archiwalne oraz czarno-białe, autor­skie odbitki barytowe – układają się w sekwen­cje zdarzeń i czynności niczym stop-​klatki z hipotetycz­nego filmu, który ostatecz­nie zapętla się – roz­poczyna go i kończy scena pogrzebania tytułowej rzeźby w ogrodzie. Ta uwodząca i niepokojąca na wielu poziomach opowieść łączy się w charak­terystyczny dla artystki sposób z jej poprzed­nimi (i zapewne również przyszłymi) realizacjami. Odpowiada to dynamice ludz­kiego życia, w którym kolejne zdarzenia wynikają jedno z drugiego.

----------
ENGLISH
----------

Exhibition opens on May 25, 2019 at 17.00–21.00 p.m.

'Grzeszykowska may be in charge behind the camera, but she’s also a hostage to her offspring.' Johanna Fateman, The New Yorker

'Mama, like much of Grzeszykowska’s oeuvre, is a form of self-portraiture in which the artist fragments, alters, or replicates her body to induce both humor and horror. By breaking up the human form and personifying its individual parts, the body becomes both self and other, familiar and alien, at the same time.' Ariela Gittlen, Artsy

'Simultaneously touching and dark, the images both expand and explode the relationship between mother and daughter, adult and child.' David Frankel, Artforum

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej