Going. | Malta Festival Poznań 2019 - Festiwal Malta

Malta Festival Poznań 2019

10:00 | Wtorek, 25 czerwca 2019

Festiwal Malta

Festiwal

Sprawdź program

Sprawdź program

Malta Festival Poznań
21-30 czerwca 2019
ARMIA JEDNOSTKI / ARMY OF THE INDIVIDUAL

/english version below/

Malta to zawsze blisko 300 wydarzeń w niemal 50 lokalizacjach Poznania – spektakle teatralne i taneczne, plenerowe koncerty, wystawy w pustostanach, warsztaty, happeningi w przestrzeniach miasta, spotkania i dyskusje w klubie festiwalowym, projekcje filmowe, silent disco, aktywności dla najmłodszych i trochę starszych! Co nas czeka w 2019 roku?

IDIOM „ARMIA JEDNOSTKI / ARMY OF THE INDIVIDUAL”, KURATOR: Nástio Mosquito
Od 10 lat główną osią Malty jest Idiom – tematyczna sekcja festiwalu. Tegoroczny program wyrasta z przekonania, że konflikt jest dziś siłą wyznaczającą dynamikę naszego życia. Choć jako Europejczycy przywykliśmy myśleć, że żyjemy w najbardziej pokojowych czasach, to globalna rzeczywistość przeczy temu poczuciu. Na czele naszej Armii stoi kurator Nástio Mosquito, który do współtworzenia programu zaprosił 9 artystów: Priscila Rezende, Benjamin Abras, Alice Joana Gonçalves, Geração 80, Vic Pereiró, Li Ran, Kelly Schacht, Radouan Mriziga, Lizbeth Gruwez. W ramach Idiomu zobaczymy spektakle taneczne, instalacje, happening audiowizualny, akcje performatywne, koncerty, filmy.

GENERATOR MALTA „SZYKUJEMY SIĘ NA POKÓJ / GET READY FOR PEACE”, KURATORKI: JOANNA PAŃCZAK, AGNIESZKA RÓŻYŃSKA
W tym roku Generator – społeczno-artystyczna część programu Malty – szykuje się na pokój. Traktuje go jako zadanie domowe, do odrobienia prywatnie, lokalnie i globalnie przez każdego z nas. Poza dobrze znanymi formatami – Korona Poznania, Mapy sentymentalne, Poznańska Garażówka – w tegorocznym programie także: performance kolektywu twórczego Army of Love, warsztaty muzyczne – donGURALeskoo i Karolina Czarnecka – oraz breakdance – palestyńska grupa Stereo 48 – silent disco z FLAUTA czy koncert brukselskiego kolektywu Cinemaximiliaan.

GENERATOR MALTA NA PLACU WOLNOŚCI
Generator Malta to z jednej strony program społeczno-artystyczny festiwalu, a z drugiej – festiwalowe miasteczko tętniące życiem przez całą dobę. Rano zaprosimy Was na jogę i wspólne śniadania, w ciągu dnia na spotkania w ramach Forum (wśród gości m.in. Wojciech Jagielski, Janina Ochojska, Andrzej Leder, Piotr Andrusieczko, Olga Stanisławska i Katarzyna Wężyk), wieczorami na plenerowe koncerty i spektakle młodych twórców polskiego teatru (Maria Dąbrowska, Jakub Skrzywanek, Klaudia Hartung-Wójciak, Szymon Kaczmarek, Magda Szpecht), a w nocy na Wasze (i nasze) ulubione silent disco (ponownie odwiedzi nas RADIOWY DOM KULTURY). Nie zabraknie strefy dla najmłodszych widzów, czyli programu Wolno Dzieciom. Dyskutując, tańcząc, działając twórczo i relaksując się z uważnością na innych, tworzymy miejską agorę.

W programie także spektakle poznańskich teatrów, spektakle taneczne Stary Browar Nowy Taniec oraz premiera spektaklu „Hańba” na podstawie powieści J. M. Coetzee’ego w reżyserii Macieja Podstawnego, stworzona w koprodukcji z Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Festiwal rozpoczniemy kolorową paradą z akrobatami i muzykami, przygotowaną przez francuski zespół TRANSE EXPRESS z widowiskowym finałem!

Pobierz program: bit.ly/programPDF

Zapraszamy na 29. edycję poznańskiego święta sztuki i miasta, która odbędzie się między 21 a 30 czerwca!
www.malta-festival.pl
www.instagram.com/maltafestivalpoznan/

---

Malta Festival Poznań 2019
21-30 June 2019
ARMIA JEDNOSTKI / ARMY OF THE INDIVIDUAL

Malta Festival is nearly 300 events in almost 50 locations across Poznań – theatrical and dance spectacles, outdoor concerts, exhibitions held at abandoned buildings, workshops, happenings in the city space, meetings and discussions at the festival’s club, movie screenings, silent discos, activities for the youngest and those older ones alike! So, what is coming to Malta in 2019?

IDIOM: ARMY OF THE INDIVIDUAL, CURATOR: Nástio Mosquito
For ten years now, Malta has each year revolved around carefully selected core themes, also known as Idioms. This year’s program stems from the conviction that conflict is a force that sets the pace for our contemporary lives. Although, as Europeans, we may have grown accustomed to believing that we live in the most peaceful times in history, the global reality nowadays is completely at odds with such claims. Nástio Mosquito, the Idiom’s curator, is our Army’s Commander in Chief, and he has recruited 9 artists to collaborate on the program, i.e. Benjamin Abras, Alice Joana Gonçalves, Geração 80, Vic Pereiró, Li Ran, Kelly Schacht, Radouan Mrizigaa and Lizbeth Gruwez. The Idiom will feature dance spectacles, installations, an audiovisual happening, performance acts, concerts and films.

GENERATOR MALTA: GET READY FOR PEACE, CURATORS: JOANNA PAŃCZAK, AGNIESZKA RÓŻYŃSKA
This year, GENERATOR MALTA, the festival’s more socially-oriented artistic spin-off, is preparing for peace – treating it as a homework for each of us to do privately, locally, and globally. Some formats here will feel very familiar, for instance Korona Poznania (Pl. Poznań Summits), Sentimental Maps, as well as Poznań’s Garage Sale (Poznańska Garażówka). But there’s plenty of novelty coming this year: a performance by Army of Love, music workshops with donGURALesko and Karolina Czarnecka, as well as breakdance classes with Palestinian group Stereo 48, a silent disco with FLAUTA, and a concert by Cinemaximiliaan, a collective from Brussels.

GENERATOR MALTA AT POZNAŃ’S LIBERTY SQUARE
On one hand, Generator Malta is the festival’s socially-inclined artistic program. On the other, it is the festival’s official village, teeming with life 24 hours a day. In the mornings, it it offers a chance to do some yoga and enjoy breakfasts in a relaxed company and atmosphere. Later in the day, many meetings follow as part of the Forum initiative (featuring guests like Wojciech Jagielski, Janina Ochojska, Andrzej Leder, Piotr Andrusieczko, Olga Stanisławska or Katarzyna Wężyk, to name a few). The evenings are all about open-air concerts and plays by young creators (e.g. Jakub Skrzywanek, Klaudia Hartung-Wójciak, Szymon Kaczmarek, Magda Szpecht), while the night is the time for your (and our) favourite Silent Disco – RADIOWY DOM KULTURY will pay us a visit us again. In case you think the youngest audience has been left out, check out Wolno Dzieciom (PL. Liberty [Square] for Kids) – our special program for children. By the acts of mindful and respectful debate, dance, creativity and rest, we give shape and life to our own municipal agora.

Additionally, theatres from Poznań will stage their plays, there will be dance spectacles by Stary Browar Nowy Taniec, as well as the premiere of ‘Disgrace’, a play based on J.M. Coetzee’s novel, directed by Maciej Podstawny and co-produced with Stefan Żeromski’s Theatre in Kielce. The festival will begin with a colorful parade of acrobats and musicians prepared by TRANSE EXPRESS from France, with a spectacular finale!

We wish to invite you to the 29th edition of this celebration of art and city, which will take place between 21 and 30 June in Poznań!

www.malta-festival.pl/en
www.instagram.com/maltafestivalpoznan

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej