Going. | Blok Żydowski na Paradzie Równości - Warsaw, Poland

Blok Żydowski na Paradzie Równości

12:00 | Sobota, 8 czerwca 2019

Warsaw, Poland

Inne

Free

Free

Jako polskie Żydówki i Żydzi oraz osoby utożsamiające się lub sympatyzujące z żydowską kulturą, tradycją, religią i/lub Izraelem chcielibyśmy pójść wspólnie w Paradzie Równości w Warszawie.

Chcemy iść za równym traktowaniem osób LGBTQ+, przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wszystkich innych, którym odmawia się prawa do bycia pełnoprawnymi obywatel(k)ami Polski.

Jesteśmy za otwartym i wielokulturowym społeczeństwem polskim, w którym każdy, bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, kolor skóry, pochodzenie, wyznawaną religię (lub jej brak), poglądy polityczne czy sytuację materialną może czuć się bezpiecznie.

Jedną z wartości, które nam przewodzą jest "tikkun olam". Wywodzi się ona z judaizmu i znaczy "naprawianie świata". Małymi codziennymi działaniami chcemy tworzyć lepszą rzeczywistość, której wszyscy i wszystkie będziemy czuli się częścią.

Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć. Wpadajcie z tęczowymi flagami z gwiazda Dawida albo innymi koszulkami, kipami i ozdobami.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej