Going. | Jak zmieniają się muzea? - dyskusja - MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

W czwartek 13 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na dyskusję „Konteksty muzeum” z udziałem Katarzyny Jagodzińskiej, Moniki Murzyn-Kupisz i Marii Anny Potockiej. Prowadzenie: Katarzyna Bik.

→ Spotkanie odbędzie się w sali audiowizualnej. Wstęp 1 zł.

Muzea nieustannie się zmieniają. Zmienia się ich stosunek do odbiorcy i otoczenia. Zmieniają się muzealne budynki. Zmieniają się też konteksty, w których muzea funkcjonują. Fizyczny – wokół powstają nowe budynki, remontowane są ulice bądź całe dzielnice, w których muzea działają, poddawane są rewitalizacji. Społeczny – w okolicy pojawiają się nowi mieszkańcy i nowi bywalcy. Polityczny, który determinuje ramę działania. I finansowy, od którego zależy rozmach programowy.

Tematem dyskusji będą zmiany zachodzące w muzeach, a także ewoluujące konteksty. Punktem wyjścia rozmowy stanie się najnowsza książka Katarzyny Jagodzińskiej „Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej”. Publikacja to zbiór wywiadów z dyrektorami, kuratorami, twórcami oraz badaczami muzeów i centrów sztuki nowoczesnej i współczesnej w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech.

W dyskusji udział wezmą: dr Katarzyna Jagodzińska, która od ponad dekady bada muzea i centra sztuki w regionie, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ, która obserwuje muzea z perspektywy ekonomicznej i społecznej, oraz dr Maria Anna Potocka, dyrektor MOCAK-u. Dyskusję poprowadzi Katarzyna Bik.


Katarzyna Jagodzińska – historyczka sztuki oraz absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pracuje w Instytucie Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu studiów muzealnych i dziedzictwa kulturowego. Autorka książek „Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej” (1989–2014) (2014), „Art Museums in Australia” (2017), „Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej ”(2019) oraz mającej się w lipcu 2019 roku ukazać nakładem brytyjskiego Routledge Museums and Centers of Contemporary „Art in Central Europe after 1989”. Stypendystka Group of Eight (2014/2015) w Australijskim Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie w Melbourne oraz Corbridge Trust na Uniwersytecie w Cambridge (2013).

Monika Murzyn-Kupisz – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii, magister nauk humanistycznych w zakresie socjologii czasu wolnego. Pracuje w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą polityki kulturalnej, geografii i ekonomii kultury, w tym społecznych i ekonomicznych problemów ochrony, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym, społeczno-ekonomicznego kontekstu funkcjonowania muzeów oraz rozwoju współczesnych miast, a także rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej. Autorka pierwszych całościowych opracowań naukowych wydanych w Polsce dotyczących wieloaspektowego wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny („Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny”, 2012); ekonomii muzeów oraz społeczno-ekonomicznego oddziaływania muzeów („Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury”, 2016) oraz roli artystów w przekształceniach współczesnych miast („Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic”, wraz z J. Działkiem, 2017).

Maria Anna Potocka – filozof sztuki, kurator, dyrektor MOCAK-u. W latach 1972–2010 prowadziła galerie sztuki współczesnej (Galeria PI, Galeria Pawilon, Galeria Foto-Video, Galeria Potocka). Od 1984 roku tworzyła kolekcję sztuki współczesnej z Polski i zagranicy. W latach 2002–2010 dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Autor książek: „Malarstwo” (1995), „Rzeźba” (2002), „Estetyka kontra sztuka” (2007), „To tylko sztuka” (2008), „Fotografia” (2010), „Wypadek polityczny” (2010), „Nowa estetyka” (2016), „Zofia Posmysz. Szrajberka. 7566. Auschwitz 1942–1945” (2018) oraz wielu artykułów teoretycznych i filozoficznych.

Katarzyna Bik – historyk i krytyk sztuki. W latach 1990–2008 pracowała na stanowisku krytyka sztuki w „Gazecie Wyborczej”, a od 2008 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie jako pełnomocnik dyrektora d.s. kontaktów z mediami i rzecznik prasowy. W latach 2009–2017 koordynatorka i kuratorka projektu Muzeum Forum („Sztuka w przestrzeni publicznej”). Napisała kilka tysięcy recenzji, wywiadów i reportaży w „Gazecie Wyborczej”, „Przekroju”, „Tygodniku Powszechnym”, „Art & Business” i na „Sztuka.pl” oraz tekstów w książkach o sztuce najnowszej. Autorka pierwszej monografii „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci, która ukaże się w sierpniu 2019 roku w wydawnictwie Znak.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej