Going. | Lublin Stanisława Jacka Magierskiego - Zaułek Hartwigów

Lublin Stanisława Jacka Magierskiego

13:00 | Wtorek, 25 czerwca 2019

Zaułek Hartwigów

Sztuka

Free

Free

Zapraszamy w niepowtarzalną, fotograficzną podróż po dawnym Lublinie uchwyconym na zdjęciach Stanisława Jacka Magierskiego.

Gdzie: Zaułek Hartwigów, ul. Kowalska 3
Wystawa plenerowa, wstęp wolny.

Stanisław Jacek Magierski urodził się w 1904 roku w Lublinie, a zmarł tamże w roku 1957. Pochodził ze znanej lubelskiej rodziny. Jego dziadek, Franciszek Magierski, w połowie XIX wieku przybył do Lublina z Poznańskiego i jako kupiec prowadził „Magazyn Mód czyli sklep z ubiorami luksusowymi” przy ul. Krakowskie Przedmieście 143 (obecnie nr 25). Następnie przekazał go swemu synowi – Janowi Markowi Magierskiemu, ojcu Stanisława. Jan Marek Magierski przemienił sklep na „Magazyn Materiałów Aptecznych i Farb”, z powodzeniem kontynuując rodzinne przedsięwzięcie aż do swej przedwczesnej śmierci. Czternastoletni wówczas Stanisław musiał porzucić marzenia o zostaniu artystą, muzykiem lub malarzem. Po kilku latach podjął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1927 roku przejął i rozwinął podupadający rodzinny interes. Upodobania artystyczne nie pozwoliły mu jednak na zamknięcie swej działalności w sztywnych ramach aptekarstwa i wkrótce specjalność sklepu została poszerzona o materiały fotochemiczne. Otwarto także nowoczesne laboratorium fotograficzne, w całości wyposażone przez jedną z czołowych wówczas firm – Agfa. W sklepie Stanisława Magierskiego zaopatrywali się niemal wszyscy, którzy w Lublinie interesowali się fotografią, zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Firma Magierskiego nie tylko świadczyła profesjonalne usługi w zakresie laboratoryjnym. Sam właściciel służył także rozległą wiedzą w zakresie fotografii i fotochemii, zajmował się mecenatem oraz przyjaźnił się z wieloma spośród znaczących postaci ówczesnej lubelskiej bohemy artystycznej, wychodząc z rozmaitymi inicjatywami kulturalnymi.

Na przełomie lat 1936 i 1937 Magierski przyczynił się do założenia Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Nie był jednak wyłącznie animatorem środowisk fotograficznych międzywojennego Lublina, ale sam czynnie uprawiał tę dziedzinę twórczości, osiągając na jej polu świetne wyniki. Wziął m.in. udział w I Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Ojczystej, która odbyła się w Warszawie w 1938 roku, gdzie otrzymał dyplom honorowy, czy w wystawie fotograficznej w Birmingham, gdzie zdobył wyróżnienie. Do repertuaru jego ulubionych tematów fotograficznych należał pejzaż oraz portret. Znane są m.in. liczne widoki Kazimierza Dolnego oraz portrety lubelskich Cyganów. Magierskiego zajmowało jednak przede wszystkim bieżące dokumentowanie ówczesnego Lublina – zmieniającego się kształtu miasta, w tym jego rzadziej fotografowanych części, takich jak Wieniawa czy dolina rzeki Czechówki, a także ważnych wydarzeń i uroczystości. Zdjęcia te, pochodzące głównie z lat 1934–1936, mają dziś ogromną wartość historyczną.

Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej Stanisław Magierski nakręcił siedmiominutowy film – tzw. „Najkrótszy film o Lublinie”, przedstawiający uroczyste obchody święta 3 Maja, które miały miejsce przed nieistniejącym już hotelem Victoria przy ul. Krakowskie Przedmieście. Zapis filmowy zawiera także inne ujęcia, rejestrujące uliczki Starego Miasta oraz Podzamcza. Jest to jedyny amatorski film o Lublinie, pochodzący z okresu międzywojennego. W czasie okupacji, pod pseudonimem Jacek II, był czynnym członkiem podziemia. Pisywał wiersze, teksty piosenek oraz komponował do nich muzykę. Jest autorem m.in. znanego utworu okresu okupacji, popularnego w latach 60. „Dziś do ciebie przyjść nie mogę (Kołysanka leśna)”. W 1944 roku wykonał dokumentację fotograficzną zbrodni hitlerowskich na Zamku Lubelskim. Jest także autorem serii zdjęć obozu koncentracyjnego na Majdanku. Po wojnie był represjonowany przez władze, przetrzymywany m.in. na lubelskim Zamku. Utracił rodzinną firmę. Zmarł w wieku 53 lat.

(Za: portal internetowy „Leksykon Lublin” Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”)

Duża część spuścizny fotograficznej Stanisława Magierskiego znajduje się w depozycie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Prezentowane fotografie pochodzą z kolekcji rodziny Magierskich z zasobów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej