Going. | EtnoKraków/Rozstaje - Bursztynowe drzewo - Nowohuckie Centrum Kultury

EtnoKraków/Rozstaje - Bursztynowe drzewo

20:00 | Wtorek, 2 lipca 2019

Nowohuckie Centrum Kultury

Teatr

80/85 zł

80/85 zł

Art Color Ballet / BURSZTYNOWE DRZEWO w ramach festiwalu EtnoKraków/Rozstaje 2.07.2019 - spektakl inspirowany pradziejami ludów europejskich

2 lipca wtorek 2019 / g. 20.00 / Scena NCK Kraków / czas spektaklu 90 minut

Spektakl "Bursztynowe drzewo" to motto tegorocznej edycji festiwalu EtnoKraków/Rozstaje 2019. Widowisko inspirowane jest pradziejami i wędrówkami ludów przemierzających Europę, będących protoplastami współczesnych mieszkańców ziem polskich. Dotyka zagadnień związanych z naszym pochodzeniem, formowaniem się rodzimej społeczności pod wpływem i w kontekście innych kultur i kształtujących się w ten sposób wartości duchowych i materialnych. Tak rozczytywana geneza wymagała sięgnięcia do różnorodnych źródeł, odwołania się do aspektów historycznych, archeologicznych i etnograficznych. Tych, którzy znają dotychczasowe produkcje Art Color Ballet z pewnością nie trzeba przekonywać, że w wykonaniu tego zespołu połączenie tańca, muzyki na żywo, śpiewu, wizualizacji i bodypaintingu, każdorazowo wprowadza publiczność w niewyobrażalny wprost świat wielowymiarowej, zapierającej dech w piersiach, sztuki scenicznej.

"Tu prowadzą ścieżki wydeptane przez ludy ziemi, pień jest filarem, źródła zasilają korzenie, gałęzie snują własną opowieść, każda ma swój czas i osobliwą historię. Wiatr i ptaki śpiewają melodię odległych krain; przybyły stać się opowieścią starych i nowych czasów." [Agnieszka Glińska]

"Opowieść o źródłach środkowoeuropejskiej tożsamości, echo starotestamentowych psalmów, "Pieśni nad pieśniami", romskich pieśni drogi; nadwiślański krajobraz nieoczywisty: z poblaskiem kopuł cerkiewnych w tle, pobrzękiem monet, horyzontem krainy Kalevy w oddali. Bursztynowy szlak i drzewo. Opowieść o walce, nadziei i potrzebie miłości." [Jan Słowiński]

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
reżyseria, choreografia, projekt plastyczny:
Agnieszka Glińska / Art Color Ballet
współpraca przy choreografii:
Gabor Halasz, Anna Karabela
tancerze, plastycy: Art Color Ballet
muzyka: Stanisław Słowiński
teksty: Jan Słowiński
śpiew: Joanna Słowińska
śpiew, recytacje: Karol Śmiałek
muzycy: Stanisław Słowiński Quintet w/Strings
wizualizacje i animacja: Szymon Kamykowski, Piotr Słodkowicz
współpraca przy scenografii: Joanna Łaksa
produkcja: Nowohuckie Centrum Kultury
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Art Color Balet / Amber Tree
direction, choreography, scenario: Agnieszka Glińska
choreography cooperation : Gabor Halasz, Anna Karabela
music: Stanisław Słowiński
lyrics: Jan Słowiński
vocal: Joanna Słowińska
vocal, recitations: Karol Śmiałek
visual art: Szymon Kamykowski, Piotr Słodkowicz
dancers: Art Color Ballet
musicians: Stanisław Słowiński Quintet w/Strings
: : : : : : : : : : : : :
A music and ballet spectacle inspired by the prehistory of peoples crossing Europe, being the ancestors of contemporary inhabitants of Polish lands, will address issues related to our origin, formation of the native community under the influence of other cultures, as well as the spiritual and material values that are shaped in this way. The genesis read out requires the use of various sources, referring to both historical, archaeological and ethnographic aspects, as well as to myths and legends coexisting with them forever, without which culture and tradition would not exist in their current form.
: : : : : : : : : : : : :
Here are the paths trodden by the peoples of the earth, trunk is a pillar, sources feed roots, branches spin their tales, each has its own time and story. Wind and birds sing the melody of distant lands; have come to become a tale of old and new times.
[Agnieszka Glińska]
: : : : : : : : : : : : :
Landscape (not obvious) around Lyric of “Songs of songs”, Old Testament Psalms, Romani eternal songs of the road, Slavic and Polish folk songs, stories of the Kaleva land, Amber Road and tree. Time: Central European. Present. [Jan Słowiński]
: : : : : : : : : : : : :
date:
2 July (Tuesday) 2019 / 8 pm. Scena NCK Krakow

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej