Going. | Synergia - MÓZG

Synergia to intermedialne działania, łączące sztuki plastyczne, muzyczne i poezję. To integracja dyscyplin twórczych, postrzeganych jako narzecza wspólnego języka kreacji.

Interaktywne malarstwo światłem z udziałem publiczności do improwizowanych działań dźwiękowo–poetyckich.
Zuzanna Szmidt / Grzegorz Pleszyński / Freeze / Michał Osowski / Piotr Grygor.

Wydarzenie jest organizowane przez Zakład Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i dofinansowane z budżetu Miasta Bydgoszczy i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

wstęp free

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej