Going. | Move East Movie: „Jak wygraliśmy rewolucję"" - Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

Move East Movie: „Jak wygraliśmy rewolucję""

17:00 | Sobota, 29 czerwca 2019

Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

Film

Free

Free

[POL] reż. Giedrė Žickytė, Francja/Litwa 2012, 67 min.
Głośny dokument o członkach zespołu Antis i burzliwych latach 80-tych XX wieku. Życie w bloku wschodnim nie należało do lekkich i przyjemnych. Opresyjny ustrój wysysał z młodych energię i odbierał nadzieję na lepsze jutro. Były jednak zjawiska, które wymykały się systemowi, jednoczyły ludzi. Czymś takim był zespół Antis, wokół którego zrodził się nowy, kontrkulturowy ruch.
[ANG] A famous Lithuanian documentary presenting the story of the incredible members of the group Antis and the turbulent 1980s. Life in the USSR was neither easy nor pleasant. Oppressive regime relying on total control, orders and absurd rules sucked out energy out of people and took away the hope for a better tomorrow. However, there were moments and events that slipped past the regime and united people. One of them was exactly the band Antis, that had meant to be a one-time joke. However, it quickly turned out that the idea of freedom built on intellect, humour and excellent creations of the artists quickly gave rise to a new countercultural, revolutionary movement.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej