Going. | Wschodni Express: Mariana Sadovska i Natalka Śniadanko – koncert i czytanie performatywne książki „Frau Müller nie zamierza płacić więcej” - Warsztaty Kultury (patio)

Wschodni Express: Mariana Sadovska i Natalka Śniadanko – koncert i czytanie performatywne książki „Frau Müller nie zamierza płacić więcej”

18:30 | Sobota, 29 czerwca 2019

Warsztaty Kultury (patio)

Inne

Free

Free

[POL] Powieść skupia kilka kontekstów czasowych, geograficznych i problemowych. Bohaterki książki mieszkają i pracują we Lwowie i w Berlinie, podróżują do Wenecji i Krakowa, eksplorują własną seksualność, zmieniając partnerów i partnerki, zgłębiają zakamarki podświadomości, przerabiając traumy z dzieciństwa. Kontrapunktem dla tych opowieści jest saga rodzinna, ukazująca obraz polsko-ukraińskiej wsi w skali prawie całego XX wieku i przerabiająca traumy narodowe i społeczne. Opowiedziana językowo bezbłędnym wielogłosem powieść artykułuje problemy spychane na margines, kwestionuje stereotypy, prowokuje i pobudza do rozmyślań.
Natalka Śniadanko (ur. 1973 we Lwowie) – ukraińska pisarka, tłumaczka literatury polskiej i niemieckojęzycznej, dziennikarka. Laureatka Nagrody im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego.
[ANG] The novel spans several temporal and geographical contexts and picks up on a number of problems. The protagonists live and work in Lviv and Berlin, travel to Venice and Cracow, explore their sexualities and change partners, delve into the depths of consciousness by working out childhood traumas. The counterpoint to the story of the Ukrainian gastarbeiters is the family saga depicting the Polish-Ukrainian village in the context of nearly the entire 20th century and dealing with national and social traumas. Told in a perfect linguistic polyphony, the novel articulates marginalised problems, questions stereotypes, provokes and encourages reflections.
Natalka Śniadanko (b.1973) – Ukrainian writer, translator of Polish and German literature, journalist. Winner of the Joseph Conrad- Korzeniowski Award.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej