Going. | Krzysiek Orłowski. North America - MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Krzysiek Orłowski. North America

05.07-09.09

MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Sztuka

5/10 zł

5/10 zł

Krzysiek Orłowski. North America

MWW Muzeum Współczesne Wrocław
5.07–9.09.2019

kurator: Paweł Bąkowski

wernisaż:
5.07.2019 (piątek), godz. 18.00, 5. piętro

wieczór otwarcia uświetni występ Druh Slawek na dachu MWW, godz. 19.00–21.00

▽▽▽ Scroll down for the English version ▽▽▽

Nie istnieje przestrzeń bardziej kojarząca się z nieskrępowaną wolnością samochodowej podróży niż krajobraz Stanów Zjednoczonych. Przemierzanie niekończących się dróg Ameryki stało się dla młodego pokolenia artystów lat 50. kwintesencją swobody i wytchnieniem dającym możliwość uciszenia egzystencjalnych lęków. Ale i zwyczajnie – korzystając z taniego paliwa, zaspokajali oni swoje potrzeby poznania świata. Doświadczenie to było udziałem chociażby pisarza Jacka Kerouaca czy Roberta Franka, legendy fotografii, który wydanym w 1959 roku albumem "The Americans" przewartościował sposób myślenia o dokumentowaniu rzeczywistości. Frank tworzył fotograficzną narrację z pozornie nieskładających się ze sobą pojedynczych kadrów – oglądane jako zbiór nieodparcie kojarzą się z perfekcyjnie zmontowanym filmem. Silny związek fotografii z podróży i kina stał się jedną z dominujących cech tego nurtu. Współcześnie, dzięki nakładającym się kolejnym wizualnym kalkom czerpanym z kinematograficznej i fotograficznej spuścizny, efekty podróży z aparatem stają się labiryntami niekończących się warstw znaczeń i gier z percepcją.

Krzysiek Orłowski udał się do tego właśnie świata północnych stanów Ameryki wyobrażonej, a towarzyszył mu eseista Jerzy Piątek. Ich wyprawa zaczęła się w stanie Wisconsin, a zakończyła na lotnisku w Seattle. Jadąc mało uczęszczanymi drogami, pokonali ponad 2500 mil. Słuchając lokalnych radiostacji, docierali do miejsc, gdzie ich samochodowe radio gubiło zasięg. W powstałych w tym czasie fotografiach spotkały się ze sobą: pragnienie wolności, chęć poznania siebie poprzez innych, zapamiętane sceny z filmów i kadry z fotograficznych albumów. Efektem tej podróży jest subiektywna opowieść o ludziach i miejscach składająca się z fotografii i krótkich form literackich. Ukazuje ona Amerykę taką, jaką chcielibyśmy zobaczyć, jaką wydaje się nam, że znamy. Chociaż sami nie wiemy skąd.


Krzysiek Orłowski
rocznik 83. Fotograf, edytor, wydawca zinów. Absolwent Wyższej Szkoły Fotografii AFA / Pho-Bos na Fabrycznej / 25 lat uczymy Fotografii we Wrocławiu. Obecnie student Institut tvůrčí fotografie w Opavie (Czechy). Założyciel małego wydawnictwa i biblioteki zinów: Zinteka. Poprzednio współtworzył wydawnictwo zinowe 8991publishing.


Oprawa dźwiękowa wystawy: Łukasz Lulek

_______________________________

Krzysiek Orłowski. North America

Wrocław Contemporary Museum
5.07–9.09.2019

curator: Paweł Bąkowski

opening:
5.07.2019 (Friday), 6.00 pm, 5 floor

No other space triggers more associations with the freedom of car travelling than the landscape of the United States. For the young generation of artists in the 1950s, navigating the endless network of American highways became the quintessence of freedom and respite that silenced existential fears. But sometimes the motivation was simpler – fuel was cheap, so it was possible to get to know the world at a low cost. This experience was shared by writer Jack Kerouac or Robert Frank, the legendary photographer whose 1959 monograph "The Americans" re-evaluated the way of thinking about documenting reality. Frank weaved his photographic narrative from single frames that seemed unrelated at a glance, but when viewed together, they added up to form a perfectly edited film. The close connections of travel photography and cinematography became one of the dominant features of this trend. Nowadays, through the endless overlapping of visual borrowings from the cinematographic and photographic legacy, the effects of travelling with the camera often resemble labyrinths of endless layers of meanings and games with perception.

Krzysiek Orłowski visited this world of imagined states of North America in the company of essayist Jerzy Piątek. Their journey began in Wisconsin and ended at the Seattle airport. They covered more than 2,500 miles driving mostly on untraveled roads. They reached places where there was no reception of even local radio stations. The photographs created at that time show a combination of a desire for freedom, an attempt to get to know yourself through others, and a collection of scenes remembered from films and photographic albums. The result of this journey is a subjective story about people and places consisting of photographs and short literary forms. It shows an America which we want to see, which we think that we know – although we do not know how.


Krzysiek Orłowski
(b. 1983) is a photographer, editor, publisher of zines. A graduate of the AFA School of Photography in Wrocław, he currently studies at the Institute of Creative Photography in Opava Institut tvůrčí fotografie (Czech Republic). Founder of Zinteka, a small publishing house and zines library. Previously he co-ran 8991publishing, a zine publishing house.


Exhibition soundtrack: Łukasz Lulek

_______________________________

Współpraca / Cooperation: CMC Photo , Pix.house
Patroni medialni / Media patronage: TVP3 Wrocław , Radio Wrocław , Radio RAM , Gazeta Wrocławska , Miesięcznik Odra , Wroclaw In Your Pocket
Identyfikacja wizualna / Visual identification: Marcin Plonka

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej