Going. | Franciszka Themerson - wernisaż wystawy Linie życia / Lifelines - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Franciszka Themerson - wernisaż wystawy Linie życia / Lifelines

18:00 | Piątek, 12 lipca 2019

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Sztuka

Free

Free

For English scroll down.

Wystawa Franciszki Themerson, rysowniczki, malarki, scenografki i realizatorki filmowej: jedna z najważniejszych ekspozycji prezentowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w tym roku.

WERNISAŻ: piątek, 12 lipca o 18.00, wstęp wolny
KURATOR: Paweł Polit
WYSTAWA: 13 lipca - 13 października, godziny otwarcia i cennik: http://www.laznia.pl/zaplanuj-wizyte/

Twórczość Franciszki Themerson cechuje wybitny nonkonformizm, w rysunkach i ‘rysowanych obrazach’ (linia była podstawowym medium stosowanym przez artystkę) analizuje racjonalnie i błyskotliwie otaczający ją świat, dziwiąc się mu, a mimo to uśmiechając się do niego, choć czasem ze smutkiem i rozpaczą.

Wystawa prezentuje twórczość malarską i rysunkową Franciszki Themerson z lat 50. i 60. Był to okres, w którym krystalizowała się formuła jej malarstwa. Kompozycjom olejnym artystki, których narracje wyprowadzone są z gęstej faktury za pomocą dynamicznych przebiegów linii, towarzyszą prace na papierze – energetyczne rysunki z serii: Kaligramy i Ślady życia.


Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kolekcje: Themerson Estate, Muzeum Sztuki w Łodzi, Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wystawa zorganizowana została we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi

------------------------------------------------------------------------------

EXHIBITION "FRANCISZKA THEMERSON. LIFELINES" IS ONE OF THE MOST IMPORTANT EXHIBITIONS PRESENTED AT LAZNIA CCA IN 2019.

OFICIAL OPENING: FRIDAY, 12 JULY, 6 P.M.
CURATOR: PAWEŁ POLIT

The work of Franciszka Themerson is characterized by outstanding nonconformity, in drawings and 'drawn pictures' (the line was the basic medium used by the artist), analyzing the rationally and brilliantly surrounding world, marveling at him, yet smiling at him, though sometimes with sadness and despair.

The exhibition presents Franciszka Themerson's painting and drawing art from the 1950s and 1960s. This was the period in which the formula of her painting crystallized. The artist's oil compositions, whose narratives are derived from a dense texture by means of dynamic line runs, are accompanied by works on paper - energetic drawings from the series: Calligrammes and Traces of Living.


Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage

Collections: Themerson Estate, Museum of Art in Łódź, Society of Friends of the Archives of Emigration, University Library in Toruń, National Museum in Gdańsk

The exhibition was organized in cooperation with the Muzeum Sztuki in Łódź

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej