Going. | Od-ludzkie formy przyrodnicze – Centrum Żywych Rzeczy - Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu

Od-ludzkie formy przyrodnicze – Centrum Żywych Rzeczy

18:00 | Wtorek, 25 czerwca 2019

Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu

Sztuka

Free

Free

Od-ludzkie formy przyrodnicze – Centrum Żywych Rzeczy
Oprowadzanie kuratorskie z udziałem Artystki

Artystka: Diana Lelonek
Kurator: Marek Wasilewski

[...] Instalacja umieszczona w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała w wyniku długotrwałych badań terenowych. Zlokalizowane na terenie ogrodu Centrum Żywych Rzeczy – powołana przez artystkę instytucja – będąc sama w sobie dziełem sztuki, staje się jednocześnie faktycznym działaniem w obszarze społecznym, naukowym i artystycznym. Centrum angażuje się w interakcję edukacyjną, artystyczną i polityczną. Posiadając swoją bazę wewnątrz instytucji goszczącej, zaczyna także wywierać na nią wpływ poprzez zwrócenie uwagi na aspekty, które do tej pory nie były zasadniczą domeną zainteresowań Ogrodu Botanicznego – jak np. środowiska hałd śmieciowych czy roślinności terenów poprzemysłowych. W pracach tych szczególną rolę odegrała współpraca z naukowcami. Nie mniej cenne były konsultacje z personelem technicznym ogrodu, które dotyczyły praktycznych aspektów pracy. Najnowszy projekt Diany Lelonek stanowi połączenie kilku płaszczyzn, dobrze opracowanej bazy teoretycznej – dotyczącej filozoficznych i estetycznych konsekwencji antropocenu, umiejętnego wejścia we współpracę na polu nauk przyrodniczych, w taki sposób, aby z pełną odpowiedzialnością respektować zasady w nich obowiązujące oraz w końcu, ale nie na końcu, płaszczyzny artystycznej, której manifestacją jest złożone dzieło sztuki w formie instalacji, a także wiele innych towarzyszących jej działań. [...]

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej