Going. | Sztuka Absolutu - Jerzy Jękot - Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną

Różnorodne poszukiwania artystyczne Jerzego Jękota skierowane były w przyszłość.. .Jego dążeniem było jak mówił, intuicyjne odkrycie lub choćby dotknięcie obszarów myśli i odczuć człowieka przyszłości. Wskazywał że wspólcześnie nadmiernie preferuje się fizyczną stronę rzeczywistości na niekorzyść metafizycznej, co prowadzi do scjentyzmu, a tym samym pomijania czy wręcz negowania zjawisk niewyjaśnionych na danym etapie wiedzy, a także wyjałowienia przeżyć wewnętrznych człowieka, czyli tego co zwykło się określać mianem duchowości. Jerzy Jękot skupiał swoją uwagę na poszukiwaniu uniwersalnych reguł, absolutnego porządku, który wszystko wyjaśni i wszystkiemu nada sens. Swoje artystyczne poszukiwania określał od początku jako SZTUKĘ ABSOLUTU.

Sztuka Absolutu
Autor: Jerzy Jękot
termin wernisażu: 03.07.2019 r.
godzina wernisażu: 19.00
termin wystawy: 03.07.-20.07.2019 r.

#poznanwspiera

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej