Going. | Logozabawy - Tapataj Klubokawiarnia

Logozabawy to profilaktyczne zajęcia logopedyczne dla dzieci od lat 3. Będą prowadzone w formie zabaw, dzięki którym Twoje dziecko usprawni sposób oddychania, płynność i jakość mówienia oraz ukształtuje słuch fonematyczny odpowiedzialny za prawidłową wymowę. Udział w zajęciach będzie również okazją do ćwiczenia sprawności narządów mowy, wzbogacenia zasobu słów oraz uzyskania zdolności opisywania przez dziecko otaczającego go świata. Wszystkie zabawy i zadania będą dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Zajęcia poprowadzi Monika Drozd, absolwentka logopedii z audiologią oraz pedagogiki. Doświadczenie z logopedią rozpoczęła od prowadzenia zajęć korekcyjnych w szkole podstawowej. W swojej pracy z dziećmi stara się wykorzystywać elementy alternatywnej pedagogiki (pedagogika Marii Montessori, Freineta, Froebla, metoda projektu).

Dla kogo: dzieci od 3 lat
Koszt: 30 zł

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o zapisy przez wiadomość prywatną na fb lub pod numerem telefonu 571 232 964

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej