Going. | Nacht - Prozak 2.0

NACHT to czas od zmierzchu do świtu, który sprzyja zatraceniu. Pozwala oddać się tajemnicy czerni nocy rozproszonej przez zsynchronizowane z pulsem basu światła. Schodząc na poziom - 2 tę czasoprzestrzeń wypełnią brzmienia wysublimowanego techno po raz pierwszy w Prozak 2.0 zaprezentowane przez Vi i Re_silence.

[-2] NACHT
Discox
Vi
Re_silence
lights: Tving Stage Design

Do 23:00: wejście FREE dla osób “biorących udział” w wydarzeniu.
Po 23:00: 10/ 20 PLN.

---
NACHT is the time from dusk to dawn, in which you can lose yourself. Give yourself to the mystery of the blackness of night scattered by the synchronized with the pulse of the bass of light. Going down to level - 2 this space-time will fill the sounds of sophisticated techno for the first time in Prozak 2.0 presented by Vi and Re_silence.

[-2] NACHT
Discox
Vi
Re_silence
lights: Tving Stage Design

By 11pm: FREE entry for Facebook “going” list.
After 11pm: 10/ 20 PLN.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej