Going. | 8th On Art Film Festival | dzień 13 - MÓZG

8th On Art Film Festival | dzień 13

22:00 | Czwartek, 15 sierpnia 2019

MÓZG

Film

Free

Free

8th On Art Film Festiwal | Bydgoszcz (english friendly)
(English below)

| FILM 1
Larry Bell: Artist - reż. Timothy Marrinan, USA, 2019 (9min)

Krótki reportaż o Larrym Bellu, amerykańskim artyście działającym od ponad 50 lat, wystawiającym w największych galeriach świata.

| FILM 2
Fly By Night - reż. Victor Frankowski, Anglia 2018 (8min)

Reportaż o artystach, których pasją jest hodowla i trenowanie gołębi. Atrakcją dla całej okolicy stają się nocne przeloty ptaków ozdobionych światełkami.

| FILM 3
Burden Halved - reż. Kitty McNamee, USA, 2018 (8min)

Czterech tancerzy, z których każdy nosi swój własny ciężar. Ich pojedyncze doświadczenia zbiegają się w bujnej, intensywnej emocjonalnie wymianie.

| FILM 4
Arthur King- Changing Landscapes (Wauters Farm) - reż. Brian Canning, Sam Johnson, USA, 2019 (19min)

Grupa akustyków zbiera efekty dźwiękowe, z których stworzą muzyczno-wizualny performance.

| FILM 5
After Silence - reż. Henning Himmelreich, Niemcy, 2019 (4min)

Video art rozwiązuje wewnętrzny proces psychicznej i emocjonalnej regeneracji ludzkiej psychiki. Flm czerpie od mitologii egipskiej i jego koncepcji podróży do życia pośmiertengo.

| FILM 6
Brian Auger - Life on tour - reż. Michael Maschke, Niemcy, 2019 (72 min)

Dokument biograficzny o Bianie Augerze, muzycznym wirtuozie grajacym na organach Hammonda. Muzyk koncertował z największymi gwiazdami estrady, jak Jimi Hendrix czy Paul McCartney.

***

| FILM 1
Larry Bell: Artist - dir. Timothy Marrinan, USA, 2019 (9min)

A short report about Larry Bell, an American artist who has been active for over 50 years, exhibiting in the largest galleries in the world.

| FILM 2
Fly By Night - dir. Victor Frankowski, England 2018 (8min)

Report on artists whose passion is breeding and training pigeons. Night flights of birds decorated with lights become an attraction for the whole area.

| FILM 3
Burden Halved - dir. Kitty McNamee, USA, 2018 (8min)

Four dancers, each of whom carries his own weight. Their individual experiences coincide in a lush, emotionally intensive exchange.

| FILM 4
Arthur King- Changing Landscapes (Wauters Farm) - dir. Brian Canning, Sam Johnson, USA, 2019 (19min)

A group of acoustics collects sound effects from which they will create a musical and visual performance.

| FILM 5
After Silence - dir. Henning Himmelreich, Germany, 2019 (4min)

Video art solves the internal process of mental and emotional regeneration of the human psyche. Flm draws on Egyptian mythology and his travel concept for a posthumous life.

| FILM 6
Brian Auger - Life on tour - dir. Michael Maschke, Germany, 2019 (72 min)

A biographical documentary about Biana Augera, a musical virtuoso playing on the Hammond organ. The musician toured with the biggest stage stars like Jimi Hendrix and Paul McCartney.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej