Going. | Trio Jazzowe Marcina Maseckiego na MDF Festival 2019 - Filharmonia w Szczecinie

Trio Jazzowe Marcina Maseckiego na MDF Festival 2019

22:00 | Sobota, 14 września 2019

Filharmonia w Szczecinie

Koncert

30/40 zł

30/40 zł

[EN below]
Trio Jazzowe Marcina Maseckiego i Grzegorz Tarwid
14 września, 22:00

ARTYŚCI
✪ Marcin Masecki - pianino / keyboard
✪ Piotr Domagalski - kontrabas
✪ Jerzy Rogiewicz - perkusja
✪ Grzegorz Tarwid - pianino / keyboard
✪ Pushka Studio - wizualizacje

PROGRAM
♬ Georg Friedrich Händel - Muzyka ogni sztucznych (w oprac. Marcina Maseckiego)

W Filharmonii w Szczecinie przy okazji drugiej edycji Festiwalu MUSIC.DESIGN.FORM premierowo usłyszymy "Muzykę ogni sztucznych" w zupełnie nowym, jazzowym opracowaniu, za które odpowiadać będzie Marcin Masecki – pianista, kompozytor, aranżer. Obecnie jeden z najbardziej twórczych i oryginalnych muzyków w Polsce.

BILETY(40-30 PLN)

Marcin Masecki jako brzdąc słuchał w kółko amerykańskich big bandów. Gdy zaczął chodzić to się zakochał w ragtajmie. Jako nastolatek założył trio jazzowe (z Wojtkiem Pulcynem i Grzegorzem Grzybem), potem grał jazz przez cztery lata w zespole Alchemik. Na studiach w Bostonie skręcił we Free Jazz oraz improwizację coraz mniej określoną stylistycznie. Po powrocie do Polski dołączył do wytwórni Lado ABC i jazzu grał stosunkowo niewiele, angażując się w tzw. muzykę niezależną (Paristetris), oraz klasyczną (Bach, Mozart, Beethoven). Przyszła też kolej na kompozycję, dyrygenturę, oraz muzykę filmową. W ostatnich latach stopniowo wracał do jazzu, najpierw tworząc tradycyjny bigband, który niejeden dancing okraszył, a potem realizując dziecięce marzenie wykonywania ragtajmów. Stworzenie klasycznego tria było kwestią czasu. Ten czas właśnie następuje.

W ramach MDF Festival 2019 wystąpi z Jerzym Rogiewiczem na perkusji i Piotrem Domagalskim na kontrabasie jako Trio Jazzowe Marcina Maseckiego. Znają się na wylot. Jazz mają we krwi. Nie mogą się doczekać. Na scenie dołączy do nich Grzegorz Tarwid – pianista, kompozytor, znany m.in. z projektu Sundial tria Jachna-Tarwid-Karch czy duetu Diomede. Pomysłodawca i kurator festiwalu pianistycznego Piano Room. Uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich pianistów młodego pokolenia.

"Muzyka ogni sztucznych" Georga Friedricha Händla powstała w 1749 roku na zamówienie Jerzego II Hanowerskiego w związku z zakończeniem wojny z Austrią i podpisaniem pokoju w Akwizgranie. Kompozycja miała uświetnić wielki pokaz ogni sztucznych zaplanowany na 27 kwietnia 1749 roku w Londynie. Niestety, nie wszystko tego dnia poszło zgodnie z planem. Koncert prawie zakończył się klęską przez ulewne deszcze i pożar, który wybuchł w wyniku nieudanego pokazu sztucznych ogni i w części strawił dekoracje zbudowane specjalnie na tę okazję. Pomimo przeciwności, zaprezentowana przez orkiestrę uwertura zachwyciła słuchaczy. Sama kompozycja uległa późniejszym modyfikacjom, bo tworząc muzykę na zamówienie króla, który życzył sobie "utworów do grania na świeżym powietrzu", najchętniej przy wykorzystaniu instrumentów kojarzących się z wojskiem (czyli dętych i perkusyjnych), kompozytor zmuszony był zrezygnować ze smyczków. W pierwszym składzie znalazły się więc: 24 oboje, 12 fagotów, 9 trąbek, 9 rogów, 3 pary kotłów i werble. Po pokazie Händel przepisał utwór i włączył wtedy do zespołu skrzypce, altówki i wiolonczele.

---

Koncert odbędzie się w ramach MDF Festival 2019 - trzech dni pełnych artystycznych przecięć i niezapomnianych wrażeń muzycznych i wizualnych. MDF to najlepsi artyści z Polski i świata. To dźwięk i światło, które przeniosą nas w inny wymiar.

●----●----●--------●--------●----●----●--------●--------●----●----●

Marcin Masecki Jazz Trio and Grzegorz Tarwid
September 14th, 22:00

ARTISTS
✪ Marcin Masecki – piano / keyboard
✪ Piotr Domagalski – double bass
✪ Jerzy Rogiewicz- percussion
✪ Grzegorz Tarwid - piano / keyboard
✪ Pushka Studio

MUSIC
♬ The premiere performance of G. F. Händel’s "Music for the Royal
‘Fireworks" in a new jazz arrangement, for which Marcin Masecki - pianist, composer and arranger, will be responsible

On September 14th in Szczecin Philharmonic during MDF Festival we will hear Music for the Royal Fireworks by George Friedricha for the first time in a totally new, jazz composition created by Marcin Masecki – a pianist, composer, arranger.

TICKETS (40-30 PLN)

One of the most prolific and original artists in Poland nowadays. Being just a toddler, Marcin Masecki looped American big bands on his record player. He made his first steps listening to ragtime, and he formed his first jazz trio as a teenager (together with Wojciech Pulcyn and Grzegorz Grzyb). After that he played jazz in Alchemik. When he studied in Boston, he started flirting with free jazz and improvisation that could hardly be classified. When he moved back to Poland he joined a record label - Lado ABC and he stepped back from playing jazz and started being active in an independent music arena (Paristetris), as well as in classical music (Bach, Mozart, Beethoven). Soon, the time came to start composing, conducting, and making film music. In the last years he gradually started approaching jazz again. First, founding a traditional bigband, which – more than once – gave a music accompaniment to dancings, then realising his childhood dream of performing ragtime. Making a classical trio was just a matter of time, and the time has come now.

During MDF Festival 2019 he will perform with Jerzy Rogiewicz on drums and Piotr Domagalski on double bass, together forming Marcin Masecki’s Jazz Trio. They know each other inside out. Jazz is their blood. They are longing for this to happen. They will be joined by Grzegorz Tarwid – a pianist and a composer, known from Sundial project by Jachna-Tarwid-Karch trio and a Diomede duo. The initiator and curator of piano festival Piano Room. Recognised as one of the most talented pianist of a new generation.

Music for the Royal Fireworks by Georg Friedrich Händel was created in 1749 on George II of Great Britain's commission following the end of war with Austria and signing the peace treaty in Aachen. The composition was about to glorify the fireworks show planned on April 27th, 1749 in London. Unfortunately, not everything on that day went according to plan. The concert ended nearly in disaster as there was heavy rain and fire caused by failed fireworks show which consumed decorations made specially for this event. Despite the problems, the audience was enchanted by the overture. The piece itself underwent some changes because the king on whose commission the music was composed wished it could be performed outside, best if the instruments used sounded military-like (wind and percussion). That was the reason the composer had to leave the strings out. Therefore, the composition included 24 oboes, 12 bassoons, 9 trumpets, 9 horns, 3 pairs of timpani and snare drums. After the show, Händel rewrote the piece adding violins, violas and cellos.

Like 270 years ago, now during the first day of MDF Festival the music performance will be boosted with fireworks show. Though there won’t be real fireworks, it will still be similarly spectacular. The visuals that on this day will add colour to a specially designed stage are produced by Pushka Studio.

---

MDF Festival 2019 is a three days full of artistic overlaps and unforgettable musical and visual experiences. It's top artists from Poland and all over the world. It's sound and light that will transfer us to a different dimension. Save the time now to visit the Philharmonic in Szczecin in September!

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej