Going. | Balans / MFF Nowe Horyzonty / IP Group - IP Studio

Balans / MFF Nowe Horyzonty / IP Group

14:00 | Piątek, 26 lipca 2019

IP Studio

Sztuka

Free

Free

↓ For English scroll down ↓

IP Group / AMBIENT ROOM #3
BALANS
instalacja interaktywna IP Group w ramach 19. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty

Lokalizacja:
IP Studio
ul. Ruska 46A
IV piętro

Daty pokazu:
26, 27 i 28.07.2019
godziny otwarcia: 14:00 – 22:00
wstęp wolny

BALANS to przestrzeń intuicyjnej interakcji, w której wprawiane w ruch obiekty tworzą ambientowe środowisko dźwiękowo-wizualne. Sterowane za pomocą ruchu zróżnicowane formy kalibrują się, pozwalając utrzymać w stanie równowagi oscylujące w przestrzeni ciała. Wyzwalane za pomocą sensorów otoczenie audiowizualne uruchamia wśród odbiorców instalacji procesy adaptacji do zbalansowanych zjawisk kinetycznych kreowanych w przestrzeni.

BALANS to trzecia odsłona cyklicznego projektu Ambient Room realizowanego w IP Studio - aktywnej pracowni i przestrzeni kreatywnej prowadzonej przez artystów związanych z IP Group. W swoich działaniach twórcy poddają analizie wybrane aspekty medialne, tworząc specyficzne otoczenia audiowizualne będące tłem dla intensywnych doznań zmysłowych. Kolejna odsłona projektu zaplanowana jest na rok 2020.

IP Group (Identity Problem Group) to działający od 2009 roku interdyscyplinarny kolektyw artystyczny, łączący sztuki wizualne i performatywne z soundartem, wideo i architekturą. IP Group porusza się w obszarze improwizacji z gruntu devised theatre, działań transmedialnych, performance art, instalacji multimedialnych oraz filmu. Od 2014 roku IP Group prowadzi we Wrocławiu IP Studio – otwartą pracownię stanowiącą przestrzeń dla działań z pogranicza dźwięku, sztuk wizualnych i performatywnych. W skład kolektywu wchodzą: Bogumił Misala, Jakub Lech i Piotr Choromański.

koncepcja przestrzeni, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, multimedia: IP Group (Bogumil Misala, Jakub Lech, Piotr Choromański)
koordynacja: Dominika Kluszczyk [IP]
identyfikacja wizualna: Anna Haudek [haudek.pl]

Projekt finansowany ze środków gminy Wrocław.

W identyfikacji wizualnej przetworzono projekt 100Miezekatzen - praca własna, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25184171

----------------------------------------------------------------
IP Group / AMBIENT ROOM #3
BALANS
interactive installation by IP Group in a frame of the 19. International Film Festival New Horizons 2019 in Wrocław

Venue:
IP Studio
Ruska 46A
IV floor

Dates of the show:
26, 27 & 28.07.2019
14:00 – 22:00
free entry

Balans is a space of intuitive interaction, where objects set in motion create an ambient audio-visual environment.
Diversified forms steered using movement help keep the bodies oscillating in the space in a state of balance.
The surroundings, triggered by sensors, let the recipients adapt to the kinetic phenomena created in the space.

The installation is the 3rd event in the cyclical project Ambient Room carried out by IP Group in IP Studio - an active workshop and creative space run by artists associated with IP Group. In their actions the artists analyse chosen media aspects, creating a distinctive surrounding which becomes a background for intense sensuous experiences. The next edition of the project is planned for 2020.

concept of space, digital processing of signals, multimedia: Bogumił Misala, Jakub Lech, Piotr Choromański
cooridination: Dominika Kluszczyk [IP]
visual identification: Anna Haudek [haudek.pl]

Project financed by the Municipality of Wrocław.

Visual identification is processing the project by 100Miezekatzen - own work, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25184171

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej