Going. | Kwadrofonik / Urlicht | MDF Festival 2019 - Filharmonia w Szczecinie

Kwadrofonik / Urlicht | MDF Festival 2019

21:00 | Sobota, 14 września 2019

Filharmonia w Szczecinie

Koncert

30/40 zł

30/40 zł

[EN below]
Kwadrofonik | Urlicht | MDF Festival 2019
14 września, 21:00

ARTYŚCI
✪ Kwadrofonik
✪ Pushka Studio

Urlicht to najnowszy projekt zespołu Kwadrofonik, którego premierowe pełne wykonanie, odbędzie się w białym holu Filharmonii w Szczecinie przy okazji Festiwalu MDF 2019. Nazwa nawiązuje do słowa „praświatło”, symbolizującego coś, co było pierwsze, czyste. To cząstka, która buduje Wszechświat, życie, cząstka popychająca ludzkość do przodu i budująca relacje między nami i otaczającym nas światem. Inspiracją dla zespołu była mitologia perska, szczególnie przypowieść o bóstwie Ormuzdzie i jego kreacji światła nieskończonego, bez granic.

BILETY (40-30 PLN)
Bilet upoważnia do wstępu na koncert Trio Jazzowe Marcina Maseckiego i Grzegorz Tarwid.

Kwadrofonik w projekcie Urlicht tworzy formę wariacji opartych na uniwersalnym temacie muzycznym - chorale i jego kontrapunkcie - które wybrzmiewają oddzielnie lub wchodzą ze sobą w relacje lub dialog. Jednocześnie muzycy odnoszą się do samego zjawiska światła - jako czystej i życiodajnej energii, siły obecnej w najstarszych mitach i podaniach. Coś co zawsze inspirowało ludzkość do rozwoju i poszerzania horyzontów. Za wizualizacje, które rozbłysną w holu przy tej okazji odpowiadać będzie szczecińskie Pushka Studio. To będzie prawdziwa muzyczno-świetlna podróż w przeszłość i przyszłość.

Kwadrofonik to jeden z najbardziej oryginalnych zespołów prezentujących muzykę współczesną i tradycyjną. Laureat „Paszportu Polityki” przyznanego im za: wirtuozerię, wyobraźnię, wrażliwość i poczucie humoru, które sprawiają, że ich wykonania i opracowania muzyki z różnych światów – klasyki, folku, piosenek dziecięcych – są tak wyrafinowane i zarazem ujmujące. W swoich kompozycjach i interpretacjach muzycy Kwadrofonika prowadzą niezwykły dialog, niezauważalnie zamieniając funkcje instrumentów - fortepiany stają się instrumentami perkusyjnymi, a grupy instrumentów perkusyjnych przejmują funkcje instrumentów melodycznych. Znani są także z wykorzystywania w swoich koncertach przedmiotów codziennego użytku, które w widowiskowy sposób ukazują swoje nieoczywiste możliwości brzmieniowe (wiadra z wodą, telefony komórkowe, balony…).

---

Kwadrofonik | Urlicht | MDF Festival 2019
September 14th, 21:00
http://bit.ly/KwadrofonikMDF2019en

Urlicht is the newest project of Kwadrofonik, which premiere full performance will take place in a Philharmonic’s white hall during MDF Festival 2019. The piece’s title refers to the notion of ‘primal light’ that symbolizes something that was first. Urlich is a fraction that builds the universe, life, pushing us forward and building relationship between us and the world. The inspiration came from a Persian mythology, especially a tale of Ohrmazd and his indefinite, boundless light creation.

TICKETS (40-30 PLN)

In Urlicht project Kwadrofonik creates a form of variation based on a universal music theme - chant and its counterpoint - that is played separately or forms a dialogue. At the same time, the musicians refer to light as the life-giving energy, some kind of force present in the ancient myths and tales. Something that has always inspired humankind to self-development and widening horizons. Visuals that will enrich the concert are created by Pushka Studio from Szczecin. It will be a true music-light journey into the past and to the future.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej