Going. | SuperSam +1: Axel Dörner & Michał Górczyński - DZiK

SuperSam +1: Axel Dörner & Michał Górczyński

20:00 | Czwartek, 5 grudnia 2019

DZiK

Koncert

25 zł

25 zł

[scroll down for English]

"SUPERSAM +1" to jeden z projektów realizowanych przez MÓZG WARSZAWA we współpracy z Domem Zabawy i Kultury DZiK. To już 4 edycja projektu w Warszawie.

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

AXEL DÖRNER
urodził się w 1964 roku w Kolonii w Niemczech. W wieku lat dziewięciu zaczął grać na pianinie, a gdy miał lat jedenaście zaczął grać na trąbce. Uczył się gry na trąbce pod okiem Jona Eardleya w Kolonii i studiował pianino na konserwatorium w Arnhem w Holandi. Następnie w latach 1989-1994 studiował trąbkę i pianino (z Malte Burbą) na Musikhochschule w Kolonii. Jest jednym z najbardziej wyjątkowych głosów wolnej improwizacji. Wykształcił zupełnie odmienny język wyrazu na trąbce. Większość zespołów, których jest członkiem charakteryzuje się niehierarchicznym modelem współpracy muzyków. Jest związany głównie z muzykami i środowiskiem Berlina, Londynu, Chicago oraz Nowego Jorku. W danym momencie jego dyskografia obejmuje ponad 150 albumów długogrających. Od 2000 roku koncertuje na wszystkich pięciu kontynentach, co doprowadziło do stworzenia ogólnoświatowej wielogatunkowej sieci muzycznej, do której należą najwybitniejsi muzycy naszych czasów.

MICHAŁ GÓRCZYŃSKI
to klarnecista, kompozytor i pedagog muzyczny urodzony w 1977 roku. Jest absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Od 1998 roku skomponował szereg utworów na różne składy instrumentalne (Zróżnicowanie na dwa fagoty i klarnet, Rondo à la Krakowiak na wrzeszczącego pianistę i klarnet basowy, Malowanie na dwa klarnety, fagot, kontrabas i śpiew, Suita w stylu żydowskim na klarnet, skrzypce i kontrabas oraz cykle utworów inspirowane językami świata na skrzypce, klarnet i wiolonczelę) oraz muzykę do teatru (około 25 spektakli w teatrach dramatycznych i lalkowych). Zajmuje się improwizacją i interpretacją muzyki współczesnej. Od 2002 roku współtworzy zespół Kwartludium, specjalizujący się w wykonywaniu muzyki współczesnej. Od 2008 roku pracuje nad poszerzaniem możliwości brzmieniowych klarnetu basowego, inspirując się beatboxem i współpracując z jednym z najlepszych polskich beatboxerów „Tik Takiem” Patrykiem Matelą. Jest twórcą pojęcia „edukacja komponowana”. Jest stypendystą UMS Warszawy oraz MKiDN w ramach programu tworzenia alternatywnych podręczników edukacyjnych. Od 2013 roku realizuje projekt „muzyka do języków”, tworząc autorską muzykę do języka jidysz (płyta została wydana przez Multikulti Records), do poezji japońskiej (płyta wydana w For Tune Records) do perskiej poezji Dżalaluddina Rumiego, poezji Williama Blake'a, poezji indonezyjskiej Sahnila Arifa Farobiansah.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

AXEL DÖRNER
was born in 1964 in Köln, Germany. At the age of nine he started playing piano, at the age of eleven playing trumpet in a local music school. He studied trumpet with Jon Eardley in Köln and piano at the conservatory in Arnhem, The Netherlands, then from 1989–1994 piano and trumpet (with Malte Burba) at the Musikhochschule in Köln. He is one of the most unique voices in free improvisation. He developed a completely different language for the trumpet in the late 1990s. Most of the ensembles he is part of are characterized by a non-hierarchical collaboration of the musicians involved. He is mainly associated with musicians and communities of Berlin, London, Chicago as well as New York. At this time his discography consists of more than 150 CDs / LPs. Since 2000 has has been playing extended concert tours on all five continents which led to a worldwide genre-comprehensive musical network with the most distinguished musicians of our time.

MICHAŁ GÓRCZYŃSKI
is a clarinettist, composer and music teacher born in 1977. He graduated from the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw. Since 1998, he has been composing music for various instrumental ensembles (Zróżnicowanie for two bassoons and clarinet, Rondo à la Krakowiak for screaming pianist and bass clarinet, Malowanie for two clarinets, bassoon, contrabassoon and singing, Suite in Jewish Style for clarinet, violin and double bass, cycles of works inspired by world languages for violin, clarinet and cello) as well as theatre music (around 25 plays for drama and puppet theatres). He is active as an improviser and modern music performer. He is also the author of installations, theoretical writings, radio features, and underground films. Since 2002, he has been a member of Kwartludium ensemble, specialising in modern music performance. Since 2008, he has worked on extending the sound of the bass clarinet, inspired by beatbox and in cooperation with one of the leading Polish beatboxers, Patryk Matela a.k.a. Tik Tak. He has coined the term of “composed education.” He received grants for the creation of alternative educational manuals. Since 2013, he has been running a project entitled Music for Languages, writing original music for the Yiddish language (CD published by Multikulti Records), Japanese poetry (CD published by Fortune Records), and Persian poetry by Jalāl ad-Dīn Rūmī.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej