Going. | Patrycja Cichosz / Kasandry - Mleczny Piotr - WL-4

Patrycja Cichosz / Kasandry

19:00 | Sobota, 14 września 2019

Mleczny Piotr - WL-4

Sztuka

Free

Free

Patrycja Cichosz
"Kasandry"
14-19.09.2019
Wernisaż: 14.09.2019, godz. 19:00

(cytat z okładki wydarzenia: Rebecca Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat, przeł. Anna Dzierzgowska, wyd. Karakter, 2017)

Centralnym motywem tytułowego cyklu jest postać Kasandry, królewny trojańskiej. Od jej imienia utworzono nazwę syndromu, który – jak pisze Rebecca Solnit – oznacza „dziewczynę, która mówi prawdę, ale nikt jej nie wierzy”. Kasandry powstały jako wyraz mojej niezgody na nienawiść wobec osób, których spostrzeżenia burzą status quo. W mojej pracy, przedstawiając mikrohistorie odważnych, którzy i które sprzeciwiają się mimo wszystko, szczególnie zależy mi na nawiązaniu do zjawiska uciszania i podważania narracji
(w szczególności pochodzących od narratorek).

Patrycja Cichosz
Urodzona w 1995 roku w Głownie. Obecnie studentka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2015 roku stypendystka Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Tworzy w obszarze malarstwa, wideo i rysunku, równocześnie angażując się w działalność prospołeczną.

#wl4 #wl4mlecznypiotr #mlecznypiotr #stoczniacesarska #nowehistorie #patrycjacichosz

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej