Going. | Feelings: Volture Showcase! - Klub Metro

Feelings: Volture Showcase!

23:00 | Sobota, 14 września 2019

Klub Metro

Impreza

10/15zł

10/15zł

Volture (VOLT x PHUTURE)
Żyjąc w czasach, gdzie na topie jest bycie "outta space", albo z innego wymiaru - trzymają się przyziemnych wartości, takich jak ciężka praca, albo wykorzystanie jej efektów, żeby wgnieść Cię w parkiet. Od debiutu w Metrze zdążyli zaprezentować swoje umiejętności na kilku mniejszych i większych imprezach, z czego największym wydarzeniem dla duetu był występ na festiwalu Sadzimy Techno Las | Let's Plant a Techno Forest. Tej nocy zaserwują szaloną podróż w formule b2b z elementami live!

https://soundcloud.com/volturefetish
https://soundcloud.com/volturefetish/uroboros


Matthew Volt
Z muzyką za pan brat od urodzenia. Pochodzi z domu, w którym zawsze coś grało, więc można pokusić się o stwierdzenie, że zamiłowanie w tym kierunku wyssał z mlekiem matki. Od dziecka był osłuchany z ciężkim, gitarowym brzmieniem, więc jego personalną formą młodzieńczego buntu był Trent Reznor i jego industrialna twórczość. Dzięki niemu po raz pierwszy Volt miał styczność z ambitną elektroniką, co wywołało u niego muzyczny głód (wówczas) nie do zaspokojenia. Kopiąc głębiej, szukając i przede wszystkim spędzając niezliczoną ilość godzin na słuchaniu wszystkiego co wpadło mu w ręce - utwierdził się w przekonaniu, jak nieskończone możliwości oferuje muzyka elektroniczna. Przerabiał gatunki od melodycznego plumkania po psychodeliczne mordobicie. Dziś, nie zapominając „skąd pochodzi”, serwuje bass z piekła rodem w akompaniamencie industrialnych sampli wszędzie, gdzie się pojawi.

https://soundcloud.com/matthewvolt
https://soundcloud.com/volturefetish/matty-volt-volture-lets-plant-a-techno-forest-052019


Adren Phuture
Producent z północno-wschodniej części Polski, od zawsze zainteresowany dźwiękiem wszelkiej maści i jego powstawaniem. W zasadzie nie rozstaje się z dyktafonem, czerpie inspirację ze wszystkiego, co go otacza. Długo poszukując odnalazł siebie gdzieś pomiędzy rhythmic-noise'm, industrialem, muzyką EBM, a eksperymentalną elektroniką.
Bardzo krytycznie podchodzi do wszystkiego co robi, więc od razu po zagranym secie myśli co mógłby zrobić lepiej, żeby udoskonalić performance.
Pierwsze kroki jako DJ stawiał w poznańskich klubach pare lat temu (holla Be Kolektiv), ale na szerszą skalę pokazał się polskiej publice równolegle z powstaniem projektu Volture.

https://soundcloud.com/crvdsphr
https://soundcloud.com/volturefetish/adren-phuture-volture-hybrid-set-klub-metro

MĀTTĒR
Pochodzący z Grodna DJ i producent. Zamiłowanie do muzyki odkrył dzięki takim gatunkom jak dubstep, drum&bass i neurofunk. Obecnie zajmuje się gatunkami techno, z których szczególnie preferuje brzmienia industrialne i eksperymentalne. Debiutował w katowickich Żółtych Drzwiach, był współorganizatorem Festiwalu Tribalanga, natomiast jego planem na najbliższy czas jest przygotowywanie się do występów live.

https://soundcloud.com/borya-samoylo
https://soundcloud.com/borya-samoylo/matter-dysphory


--- ENG ---


Volture (VOLT x PHUTURE)
While we're living the time when it's so fancy to be outta space or from another dimension - they stick to down to earth values like hard working or using this hard work to fuck you up on the dancefloor. Since their debut in METRO club they managed to present their skills on some smaller and some bigger stages. The biggest event for this duet was performing at "Let's plant a Techno Forest" Festival. This night they will take you on insane journey in back to back formula with live performance elements.

https://soundcloud.com/volturefetish
https://soundcloud.com/volturefetish/uroboros


Matthew Volt
On friendly terms with music since the day he was born. He comes from home, where something played in the background all day long, so you can honestly say that passion in this direction he sucked with his mother’s milk. He listened to heavy guitar sounds since childhood, so his personal form of youthful rebellion was Trent Reznor and his industrial productions. Thanks to him, Volt had his first contact with ambitious electronics, which caused him a musical hunger (yet) not to be satisfied. Digging deeper, searching and, above all, spending countless hours listening to everything on what he could lay his hand on - he became convinced of the infinite possibilities offered by electronic music. He went through genres from melodic plumpling to psychodelic face smashing. Today, not forgetting „where he comes from”, he serves bass straight from hell in the accompaniment of industrial samples everywhere he goes.

https://soundcloud.com/matthewvolt
https://soundcloud.com/volturefetish/matty-volt-volture-lets-plant-a-techno-forest-052019


Adren Phuture
Producer, born and raised in north-eastern part of Poland, since ever he is obsessed in sound of any kind and the creation process of it.
Always with recorder in backpack, he draws inspiration from the ambience. His long journey throughout genres and styles took him into blend of rhythmic-noise, industrial, EBM and experimental music.
He's very critical about his work, that's why he thinks of constant progress and plan to improve every aspect after his performances. Adren took his very first steps as a DJ at Poznań few years ago (holla BE KOLLEKTIV), but on a larger scale polish audience heard of him when VOLTURE project started.

https://soundcloud.com/crvdsphr
https://soundcloud.com/volturefetish/adren-phuture-volture-hybrid-set-klub-metro


MĀTTĒR
DJ and producer from Grodno. He found love for music thanks to genres like dubstep, drum&bass and neurofunk. Currently, he's into genres of techno, of which he prefers industrial and experimental sounds in particular. He was debuting at Żółte Drzwi in Katowice, he co-organized Tribalanga Festival, while his plan for nearest future is to prepare for live performances.

https://soundcloud.com/borya-samoylo
https://soundcloud.com/borya-samoylo/matter-dysphory

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej