Going. | III Festiwal Tradycji Literackich. Krasiński / Zapolska / Gombrowicz - Muzeum Pana Tadeusza

III Festiwal Tradycji Literackich. Krasiński / Zapolska / Gombrowicz

17:00 | Piątek, 6 grudnia 2019

Muzeum Pana Tadeusza

Festiwal

Free

Free

III FESTIWAL TRADYCJI LITERACKICH
KRASIŃSKI/ZAPOLSKA/GOMBROWICZ

• wrzesień–grudzień 2019

Kolejna edycja Festiwalu Tradycji Literackich w Muzeum Pana Tadeusza prezentuje sylwetki trojga pisarzy poprzez zestawienie w zaskakujący sposób najważniejszych wątków ich twórczości i poszukiwanie nieoczywistych powiązań między nimi.

WIĘCEJ INFORMACJI O FESTIWALU TRADYCJI LITERACKICH:
>https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/aktualnosci/o-iii-edycji-festiwalu-tradycji-literackich
_____________________________________________
PROGRAM WYDARZEŃ

WRZESIEŃ

• 20 września 2019 (piątek), godz. 19.00

Noc Księgarń. Spotkanie z laureatem Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

• goście: laureat/laureaci Nagrody oraz Tomasz Tyczyński (kurator Nagrody)
prowadzenie: Maria Marszałek
• współpraca: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
• wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
• księgarnia Popiół i Diament

15 września 2019 roku podczas festiwalu „Opętani Literaturą” przyznana zostanie kolejna Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza, a w Muzeum Pana Tadeusza odbędzie się rozmowa z laureatem bądź laureatami. Nominowani: Olga Hund, Katarzyna Pochmara-Balcer, Jakub Tabaczek, Anna Wiśniewska-Grabarczyk oraz Łukasz Zawada.

>Noc Księgarń w Muzeum Pana Tadeusza
>https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/aktualnosci/noc-ksiegarn-2019
________________________
• 27 września 2019 (piątek), godz. 17.00

Echa „Leśnych”. Aktualność partyzanckiej twórczości Tadeusza Różewicza na podstawie niepublikowanych fragmentów sztuk. Spotkanie i projekcja spektaklu „Do piachu” w reż. Kazimierza Kutza

• goście: Arkadiusz Bagłajewski, Krzysztof Kopka, Andrzej Skrendo, Marta Streker, Agnieszka Wolny-Hamkało
• prowadzenie: Maria Marszałek

• współpraca: Teatr Polski we Wrocławiu
• wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum przed spotkaniem
kino Popiół i Diament

Rozmowa o dramatach Tadeusza Różewicza i o powracających w nich wątkach. Punktem wyjścia są niepublikowane fragmenty sztuk z archiwum Ossolineum. Okazją do spotkania będzie premiera „Leśnych. Apokryfu” w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

>Echa „Leśnych”. Aktualność partyzanckiej twórczości Różewicza
>https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/aktualnosci/echa-lesnych-aktualnosc-partyzanckiej-tworczosci-tadeusza-rozewi
_____________________________________________
LISTOPAD

• 2 listopada 2019 (sobota), godz. 12.00

„Prześmiech”. Warsztaty rodzinne z „Zeszytem do poezji”

• prowadzenie: Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec
• dla dzieci w wieku 6–12 lat z rodzicami
• wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, zapisy poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.muzeumpanatadeusza.pl od 20 października 2019

Tegoroczny „Zeszyt do poezji” to inspirowana Gombrowiczem instrukcja dla młodego twórcy. Zabawa jest podzielona na etapy: wybór interesujących motywów, ich przetwarzanie, układanie w konfiguracje, synteza, poszukiwanie skojarzeń językowych i wizualnych.
________________________
• 22 listopada 2019 (piątek), godz. 16.00

Wernisaż wystawy #Zapolska

• kuratorka: Anita Soroko
• wstęp wolny

Wystawa prezentuje aktualność fenomenu Gabrieli Zapolskiej – aktorki, kolekcjonerki i pisarki, która w życiu kierowała się śmiałością przełamywania konwenansów i determinacją w dążeniu do samorealizacji.
________________________
• 22 listopada 2019 (piątek), godz. 20.00

„Podróż, pierwiastek wolności”. Slam poetycki inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego, Gabrieli Zapolskiej i Witolda Gombrowicza

• prowadzenie: Aleksandra Bielecka
• wstęp i udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia: gabinetliteracki@ossolineum.pl lub bezpośrednio przed wydarzeniem

Zapraszamy do przedstawienia utworów interpretujących w dowolny sposób motyw podróży, powrotów i zarządzania karierą. Zachęcamy do inspiracji utworami Krasińskiego, Zapolskiej, czy Gombrowicza – ale nieobowiązkowo.
________________________
• 23 listopada 2019 (sobota), godz. 11.00–18.00

Warsztaty dramatopisarskie dla młodzieży od 16 lat i dorosłych

• prowadzenie: Marzena Sadocha
• zapisy: Monolog (do 1800 znaków ze spacjami) inspirowany cytatem: „gdyby to można tak życiu powiedzieć: »daj mi spokój«, ale ono włazi na kark jak hydra – i zdławi” (G. Zapolska, „Moralność pani Dulskiej”) należy przesłać do 15 października 2019 na adres: gabinetliteracki@ossolineum.pl. Listę zakwalifikowanych ogłosimy do 10 listopada 2019.

Warsztaty dramatopisarskie prowadzone przez Marzenę Sadochę, reżyserkę, byłą dramaturżkę Teatru Polskiego we Wrocławiu.
________________________
• 23–24 listopada 2019 (sobota–niedziela), godz.10.00–16.00

„Menażeria ludzka” – warsztaty poezji miganej la młodzieży od 16 lat i dorosłych

• prowadzenie: Arkadiusz Bazak
• wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: gabinetliteracki@ossolineum.pl

Działania twórcze z obszaru poezji w PJM, pantomimy i techniki „visual vernacular”, tym razem poświęcone przerysowanym, groteskowym typom bohaterów utworu Gabrieli Zapolskiej „Koteczek”. Dla osób Głuchych i słyszących.
________________________
• 28 listopada 2019 (czwartek), godz. 14.00–18.00

Krasiński/Zapolska/Gombrowicz w szkole, w muzeum i w teatrze – konferencja

• wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Do udziału w konferencji chcemy zaprosić nauczycieli, naukowców i artystów. Cel: wymienić doświadczenia i zainspirować pozostałych uczestników do wprowadzenia nowych elementów do swojego warsztatu.
________________________
• 30 listopada–1 grudnia 2019 (sobota–niedziela), godz. 12.00–16.00

„Czarna komedia”. Warsztaty aktorskie dla dorosłych

• prowadzenie: Beata Rakowska
• wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: gabinetliteracki@ossolineum.pl

Działania teatralne przygotowane we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Jako materiał wyjściowy do przygotowania etiud teatralnych zostaną wykorzystane teksty Zygmunta Krasińskiego, Gabrieli Zapolskiej i Witolda Gombrowicza poświęcone narzekaniu na własne zdrowie.
________________________
• 30 listopada 2019 (sobota), godz. 10.00–16.00
Warsztaty dla tłumaczy inspirowane utworami Zygmunta Krasińskiego

• prowadzenie: Charles S. Kraszewski
• zapisy: Biogram i krótki opis doświadczenia translatorskiego prosimy przesłać na adres: gabinetliteracki@ossolineum.pl

Warsztaty dla tłumaczy literatury z języka angielskiego na polski i polskiego na angielski poprowadzi Charles S. Kraszewski, autor przekładów m.in. „Dziadów” i sonetów Adama Mickiewicza, dramatów Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego.
_____________________________________________
GRUDZIEŃ 2019

• 1 grudnia 2019 (niedziela), godz. 16.00

Spotkanie z tłumaczem Charlesem S. Kraszewskim

• prowadzenie: Dobromiła Jankowska
• wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
księgarnia Popiół i Diament

Zapraszamy na spotkanie z Charlesem S. Kraszewskim, poetą i tłumaczem z literatury polskiej, czeskiej i słowackiej. Przetłumaczył na angielski m.in. pełny tekst „Dziadów”. Jego przekład „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego został zrealizowany w Teatrze Globe w Londynie. Obecnie pracuje nad angielskimi wersjami poezji Ignacego Krasickiego i Tytusa Czyżewskiego.
________________________
• 8 grudnia 2019 (niedziela), godz. 12.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie #Zapolska

• prowadzenie: Anita Soroko
• wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
________________________
• 8 grudnia 2019 (niedziela), godz. 13.00

Pokaz poezji w Polskim Języku Migowym w wykonaniu uczestników warsztatów „Menażeria ludzka”

• wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
_____________________________________________
PROGRAM FILMOWY
GOMBROWICZ. „KTO CZYTA, TEN ŻYJE”

kuratorka: Adriana Prodeus

Każdy seans składa się z dwóch filmów – krótkiego i długiego metrażu – inspirujących do rozmowy i wprowadzających motywy dyskutujące z Gombrowiczem.

Na wszystkie seanse wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum przed spotkaniem

• 15 listopada 2019 (piątek), godz. 17.00
„Strachy”, 1938, reż Eugeniusz Cękalski, Karol Szołowski i „Bibliofil”, 1958, reż. Agnieszka Osiecka

• 16 listopada 2019 (sobota), godz. 17.00
„Historia pewnej miłości”, 1974, reż. Wojciech Wiszniewski i „Elementarz”,1976, reż. Wojciech Wiszniewski

• 22 listopada 2019 (piątek), godz. 17.00
„Wieczne pretensje”, 1974, reż. Grzegorz Królikiewicz i „Fochy”, 2005, reż. Anna Karasińska

• 23 listopada 2019 (sobota), godz. 17.00
„Femina”, 1990, reż. Paweł Szulkin i „Mięso” („Ironica”), 1993, reż Paweł Szulkin

• 29 listopada 2019 (piątek), godz. 17.00
„O dwóch takich co nic nie ukradli”, 1999, reż. Łukasz Wylężałek i „Film o sztuce biurowej”, 1975, reż. Julian Antonisz

• 30 listopada 2019 (sobota), godz. 17.00
„Dom wariatów”, 1984, reż. Marek Koterski i „Argentyna”, 1970, reż. Radosław Piwowarski

• 6 grudnia 2019 (piątek), godz. 17.00
„Wszystkie nieprzespane noce”, 2016, reż Michał Marczak i „Przyczynek do teorii językoznawstwa”, 1972, reż. Filip Bajon

• 7 grudnia 2019 (sobota), godz. 17.00
„Kosmos”, 2015, reż. Andrzej Żuławski
_____________________________________________
WYDARZENIA DODATKOWE

• „Poniedziałek Ja. Wtorek Ja. Środa Ja. Czwartek Ja” – autoportret

warsztaty fotograficzne dla uczniów Wrocławskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu

prowadzenie: Alicja Kielan
________________________
• „Przedświt”

warsztaty artystyczne dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

prowadzenie: Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec
_____________________________________________
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy: Muzeum Witolda Gombrowicza, Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza, Teatr Polski we Wrocławiu, Kino Polska, Studio Filmowe Kadr, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Radio TOK FM, Wyborcza.pl Wrocław, Książki. Magazyn do czytania, booklips.pl, Lubię czytać, Opętani Czytaniem, Wroclife
_____________________________________________
>https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/wydarzenia/iii-festiwal-tradycji-literackich

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej