Going. | Obiekt Niemożliwy we Wrocławiu - Muzeum Architektury we Wrocławiu

Co jest niemożliwe w architekturze i czy architekci mogą to przezwyciężyć?
Z okazji 25-lecia „Architektury-murator” zaprosiliśmy trzech wybitnych architektów, nauczycieli-mentorów, przedstawicieli trzech różnych pokoleń, by zmierzyli się z pojęciem niemożliwości i spróbowali, poprzez symboliczną przestrzenną instalację ( w Bytomiu, Krakowie, Wrocławiu), wyrazić istotę swoich zmagań w architekturze.

OBIEKT NIEMOŻLIWY WE WROCŁAWIU architekta Jerzego Łątki z zespołem studentów, to instalacja, która - w zgodzie z ekologicznym nurtem w architekturze - używa papieru jako materiału organicznego i z zasady nie trwałego. Jerzy Łątka zainteresowany jest szczególnie architekturą dla osób pozbawionych dachu nad głową, ofiar katastrof czy wojen. Instalacja z papieru przy Muzeum Architektury we Wrocławiu to polemika z utrwalonym przez pokolenia architektów fetyszem trwałości, nieprzemijalności i niepotrzebnej pompatyczności – wobec obecnych wyzwań cywilizacyjnych liczy się możliwość recyklingu i szybkiego reagowania na społeczne potrzeby.

WYDARZENIE JEST DWUETAPOWE:

ETAP I - wykład

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej