Going. | Aspekt! Aspekt! – wystawa wideo Biennale WRO 2019 - Centrum Sztuki WRO - WRO Art Center

Aspekt! Aspekt! – wystawa wideo Biennale WRO 2019

10.10-29.12.2019

Centrum Sztuki WRO - WRO Art Center

Sztuka

Free

Free

3 programy wideo / 26 tytułów / 29 artystek i artystów

Wystawa WRO Media Art Biennale 2019 CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT

wernisaż / 10.10.2019 / czwartek / 18:00

W jednej z prezentowanych prac wideo wpuszczeni do mieszkania bohaterowie stopniowo zaczynają przejmować przestrzeń. Zajmują pościel, kroczą z wolna, przyglądają się rejestrującemu zbiegowisko iPhone’owi. Tymi bohaterami okazują są kraby, dla których przestrzeń, w jakiej się znalazły, znaczy coś zupełnie innego niż dla nas, ludzi. Wprowadzone do nowej siedziby podejmują autonomiczne decyzje o tym, w jaki sposób się przemieszać i kolonizować powierzchnię.

Wystawa ASPEKT! ASPEKT! koncentruje się na czynnikach, które podważają pewien określony model bycia człowiekiem, wagę ludzkiej sprawczości, wskazując na mnogość elementów, które wpływają na kształt odbioru rzeczywistości, a także stara się podnieść rangę aktywności agentów nie-ludzkich, którzy bez nas doskonale sobie radzą.

Trzy programy wideo są zbudowane tematycznie z prac powstałych w ostatnich dwóch latach, co nie znaczy, że złożone w ten sposób dzieła nie korespondują ze sobą – dobór technik i tematów wpłynął na ostateczny kształt projekcji.

Pełny program:
https://wrocenter.pl/pl/aspekt-aspekt/
http://wro2019.wrocenter.pl/aspekt-aspekt/

--- EN

3 video programs / 26 titles / 29 artists

WRO 2019 Biennale CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT exhibition

opening / Oct 10, 2019 / Thu / 6 PM

In one video, the protagonists are ushered into an apartment and begin to gradually appropriate its space. They seize bedlinen, saunter leisurely and stare at an iPhone which is recording the crowd. As a matter of fact, the protagonists are crabs for which the space where they have found themselves means something entirely different than for us, humans. Let into lodgings, the crabs make autonomous decisions about how to move and colonize the area.

The ASPEKT! ASPEKT! exhibition explores the Biennale’s motto by focusing on factors which interrogate and undercut the entrenched model of being human and the relevance of human agency. To this end, the show highlights the multiplicity of elements which affect the perception of reality and seeks to give more prominence to non-human active agencies which fare quite well without us.

While the show’s programs are thematically arranged, the videos grouped in this way cross-correspond, and the final form of screenings is determined by the selection of techniques and subjects.

Program details:
https://wrocenter.pl/en/aspekt-aspekt/
http://wro2019.wrocenter.pl/en/aspekt-aspekt/

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej