Going. | 13. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” | KARNETY - Warszawa - różne miejsca

13. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” | KARNETY

21.11-1.12.2019

Warszawa - różne miejsca

Festiwal

150 zł

150 zł

Czarna dziura to obszar czasoprzestrzeni, którego, z uwagi na grawitację, nic nie może opuścić. Otacza ją powierzchnia nazywana horyzontem zdarzeń, która wyznacza granicę bez powrotu. Tak też jest z rosyjską kinematografią;) Gdy się z nią zetkniesz, nie będzie odwrotu!

Trzonem programu 13. „Sputnika” będą tradycyjnie dwa programy konkursowe: Konkurs Filmów Fabularnych i Konkurs Filmów Dokumentalnych – „Rosja w dokumencie”. Tytuły z sekcji konkursowych wezmą również udział w głosowaniu na Nagrodę Publiczności. Nowe rosyjskie produkcje, w tym blockbustery ostatniego roku, zgromadzimy w „Kalejdoskopie Nowego Kina”. Po raz kolejny we współpracy z Festiwalem Kina Rosyjskiego w Wyborgu otworzymy widzom „Okno na Europę: program koprodukcji”. Widzom zaprezentujemy retrospektywę filmów wybitnego rosyjskiego reżysera Pawła Łungina. Ważne miejsce w tegorocznym programie zajmie również rozkwitające w ostatnich latach kino jakuckie. Nie zabraknie sekcji tematycznych. Sekcja „The best of Sputnik” pozwoli nadrobić zaległości z poprzednich lat, prezentując najlepsze tytuły minionych edycji. Fanów filmów krótkometrażowych zaprosimy na blok „Krótko mówiąc”, przedstawiający etiudy najlepszych szkół filmowych w Rosji. „Mały Sputnik” zaproponuje najmłodszym kinomanom bajki, animacje, a także filmy dla młodzieży i całych rodzin. Projekcjom towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne: koncerty, wystawy, spektakle, debaty i warsztaty.

Więcej na: www.sputnikfestiwal.pl

SPRZEDAŻ KARNETÓW:
Karnet 13. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik”, w cenie 150 zł, upoważnia do wyboru 10 biletów na seanse festiwalowe w kinach Luna, Elektronik, Iluzjon w dniach 21.11-1.12, za wyłączeniem uroczystego otwarcia i zamknięcia festiwalu.

Właściciel karnetu może pobrać po 1 bilecie na każdy seans.

Bilety będzie można pobierać za pośrednictwem strony https://sputnikfestiwal.pl/2019/program od 12 listopada (na dwa dni przed uruchomieniem sprzedaży regularnej na pojedyncze wydarzenia).

Seanse nie mogą pokrywać się w czasie.

Karnet jest imienny i nie można go przekazywać innym.

Obsługa kina może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

Sprzedaż karnetów zakończy się 20 listopada lub wcześniej - po wyczerpaniu puli.

Nie przyjmujemy zwrotu karnetów.

13-й Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей»
21.11.2019 - 01.12.2019 - Варшава - кинотеатры «Луна», «Электроник», «Иллюзион» декабрь 2019 - апрель 2020 г. - другие города Польши
Черная дыра — область пространства-времени, покинуть которую из-за гравитационного притяжения невозможно. Ее окружает так называемый горизонт событий — воображаемая граница, перейти которую можно только в одном направлении. Так мы видим российский кинематограф — познакомившись с ним однажды, зрители остаются с ним навсегда.

Основой программы 13-го «Спутника» станут наши традиционные конкурсные программы для художественных и документальных фильмов, а представленные в них работы посоревнуются также за приз зрительских симпатий. Новые и лучше российские фильмы мы представим в секции «Калейдоскоп нового кино», а совместные проекты России и других стран вместе с Фестивалем российского кино в Выборге покажем в программе «Окно в Европу». Кроме этого, зрители смогут увидеть ретроспективу фильмов Павла Лунгина и самые интересные ленты якутского кинематографа, ставшего за последние годы заметным явлением.
Также в программе: лучшие фильмы предыдущих «Спутников» в секции «The Best of Sputnik», секция «Короче говоря» с работами студентов лучших киношкол России и «Малый Спутник», в котором мы собрали самое лучшее для юных киноманов. Во время «Спутника» проходят также концерты, выставки, мастер-классы, дебаты и спектакли.

Подробности на: www.sputnikfestiwal.pl

АБОНЕМЕНТ НА ФЕСТИВАЛЬ:
Абонемент на фестиваль российских фильмов «Спутник» позволяет посетить 10 любых показов в кинотеатрах «Луна», «Электроник», «Иллюзион» c 21 ноября по 1 декабря. В абонемент не входит посещение торжественных открытия и закрытия фестиваля. Стоимость абонемента — 150 злотых.

Обратите внимание, что владелец абонемента может получить билеты только для себя.

Получить билеты на выбранные сеансы можно будет на сайте фестиваля (ttps://sputnikfestiwal.pl/2019/program) с 12 ноября, то есть за 2 дня перед началом общих продаж.

Выбранные владельцем абонемента сеансы не могут проходить одновременно. Абонементы на фестиваль именные и не могут передаваться другим людям.

Сотрудники кинотеатра вправе попросить у владельца абонемента документы, подтверждающие его личность.

Продажа абонементов закончится не позднее 20 ноября. Количество абонементов ограничено.

Абонементы на фестиваль «Спутник» невозвратные.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej