Going. | Enigmă // B - Schron

Enigmă (z gr. αινιγμα zagadka)

Nowy cykl imprez w Schronie.
Impreza poprzedzająca dzień wolny od pracy.
Line up nie będzie podany aż do dnia imprezy.

Tylko goście przychodzący do klubu dowiedzą się jaki jest time table tej nocy.
Odkryj zagadkę, nową jakość oraz czołowe postaci undergroundu.

Niech ich muzyka przemówi za siebie.Nasz headliner to twórca jednego z najbardziej rozpoznawalnego stylu ostatnich lat.Tworzy techno, ale jego korzenie sięgają różnych gatunków, co pozwoliło mu na przygotowanie swojego warsztatu na najwyższym możliwym poziomie.
Jego kawałki to często legendarne hymny lub epickie momenty closing setów najlepszych undergroundowych klubów Berlina i całego świata.Tworzy wokół siebie niepowtarzalną aurę, częściowo wynikającą z jego kultury.
Jego ostatnim wydaniem jest bardzo ważna dla Niego płyta, łącząca mocny styl z hipnotycznym i groovo’wym zacięciem, która otwiera wszystkie zmysły słuchacza.

Partnerować jej będzie to co Schron ma najlepsze do zaoferowania!

Scena górna
XXX
XXX
XXX

Scena dolna
XXX
XXX
XXX

Rodział I Enigma A https://www.facebook.com/events/733533307090011/

start 23:59
end ~ 8/9
TAX 30 / po 5:00 20 zł

Rules:
no photo
selekcja
be nice
min. 21 lat
---------------------------------------------------------------

ENG

Enigmă (from Greek αινιγμα puzzle)

A new series of events at the Schron club.
Party preceding the day off from work.
Line up will not be given until the day of the event.

Only guests coming to the club will find out what time table it is tonight.
Discover the riddle, new quality and leading underground characters.

Let their music speak for itself. Our headliner is the creator of one of the most recognizable styles of recent years. He creates techno, but its roots reach various genres, which allowed him to prepare his workshop at the highest possible level.
His songs are often legendary hymns or epic moments of closing sets of the best underground clubs in Berlin and around the world. He creates a unique aura around him, partly resulting from his culture.
His latest release is a very important disc for him, combining a strong style with a hypnotic and grove jam, which opens all the senses of the listener.

It will partner to what the Schron has the best to offer!

Main stage
XXX
XXX
XXX

Bottom stage
XXX
XXX
XXX

Chapter I Enigma A https://www.facebook.com/events/733533307090011/

start at 23:59
end ~ 8/9
TAX 30 / after 5:00 PLN 20

Rules:
no photo
selection
be nice
min. 21 yo

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej