Going. | Kreatywne Stany Chorobowe – oprowadzanie z udziałem artystek - Galeria Miejska Arsenał

Kreatywne Stany Chorobowe – oprowadzanie z udziałem artystek

15:00 | Sobota, 9 listopada 2019

Galeria Miejska Arsenał

Sztuka

Free

Free

[eng version below]

Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK / oprowadzanie po wystawie z udziałem artystek
⥁ 9/11, g. 15

„Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK” to wystawa sztuki, a jednocześnie wystawa postulująca dostęp do wiedzy. Dlatego obok sztuki prezentujemy edukacyjne materiały wizualne o HIV, AIDS, raku piersi i prostaty, o stomii i HPV. Pogłębiają one również terapeutyczny charakter ekspozycji, której towarzyszą spotkania i warsztaty. Arsenał staje się miejscem połączenia sztuki, edukacji i opieki, interdyscyplinarnie przełamując granice pomiędzy różnymi sferami troski o człowieka i środowisko, udowadniając stwierdzenie, że choroba nie jest sprawą prywatną, ale polityczną!


Creative Sick States: AIDS, CANCER, HIV / guided tour with with the participation of artists
⥁ 9/11, 15

”Creative Sick States: AIDS, CANCER, HIV” is an art exhibition, though it also postulates access to knowledge. For that reason, apart from presenting art, we show visual, educational materials about HIV and AIDS, breast and prostate cancer, stoma and HPV. These materials deepen the therapeutic nature of the exposition, which is accompanied by meetings and workshops. Arsenal becomes a meeting point for art, education and care. In an interdisciplinary way, it breaks the boundaries among various areas of care about people and the environment, proving thus that a disease is not a private matter but a political one!

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej