Going. | Multilanguage Evenings in Katowice - Królestwo

Multilanguage Evenings in Katowice

19:30 | Środa, 23 października 2019

Królestwo

Spotkanie

Free

Free

Dear Friends,

You are kindly invited to Krôlestwo (Rondo Ziętka 1) every Wednesday at 19:30.
During our Evenings you will have the opportunity to choose the language you'd like to speak any moment you wish. There will be different tables with moderators who are native speakers, but no topic will be decided for you. The meetings are informal: just grab a drink and speak of whatever you want with native speakers from several different countries.

We currently have tables for more than 20 languages, including: English, French, Italian, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Czech, Slovak, Russian, Serbian, Croatian, Japanese, Chinese, Korean, Georgian, Turkish, Arabic, Swedish, Finnish, Hungarian, Esperanto, and of course Polish & Silesian!

Anyone is welcome to join our project and represent any other language.

It doesn't matter if you're fluent in a language you would like to practice: what matters is that you wish to speak or initially just listen to the others.

The meeting is free of charge and everyone is welcome!

==========

Drodzy Przyjaciele,

Jak co środę zapraszamy do Królestwa (Rondo Ziętka 1) o 19.30.

Będziecie mieli możliwość wyboru języka w dowolnym momencie. Podczas spotkań zorganizowane będą stoliki z moderatorami danego języka. Nie będzie narzuconego tematu. Spotkania są nieformalne - przy piwie lub kawie - i będziecie mieli szansę porozmawiać z ludźmi z wielu państw świata.

Obecnie mamy stoliki dla następujących języków: angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, niemieckiego, rosyjskiego, czeskiego, serbskiego, chorwackiego, arabskiego, tureckiego, fińskiego, a nawet chińskiego i japońskiego oraz oczywiście polskiego i śląskiego.

Zapraszamy także do przyłączenia się do naszego projektu z jakimkolwiek innym językiem.

Nie ma znaczenia, czy danym językiem posługujecie się biegle, czy jedynie chcecie się go nauczyć - co ważne, to że chcecie mówić lub początkowo przysłuchiwać się innym.

Spotkanie jest otwarte i wolne od opłat, a każdy jest mile widziany!

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej