Going. | Spotkanie z Katarzyną Dudą - TRAFO

Spotkanie z Katarzyną Dudą

14:00 | Niedziela, 3 listopada 2019

TRAFO

Spotkanie

Free

Free

"Kiedyś tu było życie teraz jest tylko bieda - wokół transformacji."

Transformacja ustrojowa w Polsce, której 30. rocznica przypada w 2019 r., była złą zmianą dla robotników przemysłowych. Zlikwidowano miejsca pracy m.in. dla górników kopalni z Wałbrzycha i robotnic dolnośląskich fabryk, dla górników i hutników z Katowic, dla stoczniowców z Gdyni i Gdańska, dla robotników fabryki produkującej traktory w Warszawie, dla robotników fabryki produkującej aparaturę elektryczną w Przasnyszu, dla kucharek zakładu odzieżowego w Gorzowie Wielkopolskim, dla robotnic wyrabiających pluszaki w fabryce zabawek oraz dla dziewiarek z fabryki ubrań w Siedlcach.

Książka "Kiedyś tu było życie teraz jest tylko bieda" opowiada o losach zawodowych przedstawicieli tych grup po 1989 r. Nie są to scenariusze karier „od pucybuta do milionera”.

W kraju, który podlegał głębokiej deindustrializacji, zdobyte przez nich w PRL-u umiejętności zawodowe stały się niepotrzebne. Doświadczyli bezrobocia i podejmowali prace dorywcze, po czym znaleźli zatrudnienie jako ochroniarze/portierzy bądź osoby sprzątające. Przez długie lata doświadczali radykalnego wyzysku. Pracowali za 7, 5, a nawet 3 zł za godzinę. Po 300, 400, a nawet 500 godzin w miesiącu.

Zapraszamy na otwarte spotkanie autorskie poświęcone książce Katarzyny Dudy i na dyskusję dotyczącą sytuacji pracowników po transformacji ustrojowej. W regionie Pomorza Zachodniego, który był jednym z najsilniej dotkniętych negatywnymi skutkami tych zmian.

Katarzyna Duda – absolwentka prawa i politologii, pracuje w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Od wielu lat bada warunki zatrudnienia różnych grup społecznych. Bada także zjawisko tzw. outsourcingu i jego wpływ na warunki pracy - m .in w szpitalach publicznych, na uczelniach, czy w urzędach i sądach. Jest specjalistką badającą warunki pracy, naukowczynią, działaczką i aktywistką związkową, a także autorką książki poświęconej sytuacji osób, które w wyniku transformacji ustrojowej i deklasacji utraciły możliwość kontynuowania swojej drogi zawodowej.

Tymoteusz Kochan - socjolog i filozof marksistowski, redaktor czasopisma filozoficznego Nowa Krytyka, redaktor portalu lewica.pl i redaktor naczelny portalu Socjalizm Teraz. Działacz na rzecz praw uczelni regionalnych i praw mniejszości.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej