Going. | Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki - BWA Wrocław Główny

Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki

13.12.2019-1.03.2020

BWA Wrocław Główny

Sztuka

od 0 zł

od 0 zł

Galeria BWA Wrocław Główny na wystawę, która powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, placach budowy i innych miejscach – wszędzie tam, gdzie dziś bije serce polskiej sztuki.

Tematem ostatniej w tym roku wystawy w BWA Wrocław jest sztuka powstająca w obszarze prywatnym, indywidualnym, wynikająca z osobistych inspiracji, poza obiegiem instytucji i publicznych mechanizmów wspierania kultury. W latach 70. i 80. sfera ta określana była mianem „kontrkultury”, dekadę później znana jako „alternatywa”. Sztuka jako zjawisko żywe – i wcześniej, i później – znajdowała sposoby i przestrzenie, które pozwalały jej skutecznie dokonywać korekty kultury głównego nurtu. Ostatni tak poważny kryzys zaufania do mainstreamu i płynącej ze sfery publicznej wiedzy medialnej miał miejsce w stanie wojennym. Kuratorzy, krytycy i badacze wyruszyli wtedy w teren na, nazwane tak później na fali duchowego uniesienia, „pielgrzymki”. Wizytowali polecone im pracownie i wydziały Akademii Sztuk Pięknych w różnych miastach, by zaobserwować to, co mogłoby zostać ocenzurowane w docierającym do nich przekazie.

Sytuacja obserwacji sztuki to dziś w znacznej mierze obserwacja jej medialnego obrazu. Wszak, jak pokazują badania, tylko kilka procent osób uważających się za uczestników kultury odwiedza jakieś galerie, studia bądź artystów osobiście. Dotyczy to nawet kuratorów, którzy również zawierzyć muszą swojej intuicji, rzutkości, zasobności budżetu podróżnego i sieci kontaktów, naznaczonej charakterystyczną dla tego środowiska koopetycją (czyli mieszanką współpracy i współzawodnictwa). Stąd pomysł zrekonstruowania pozornie anachronicznych z dzisiejszego punktu widzenia sposobów i narzędzi rozpoznania najbardziej aktywnych obszarów i środowisk twórczych, bez ścisłego rozróżnienia na dyscypliny i gatunki uprawianej sztuki.

Wystawa Cała Polska to efekt rozmów telefonicznych, spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, a nawet placach
budowy, w których – jak podkreśla kuratorka – bije serce polskiej sztuki.  Czy obraz, który powstał, jest nowy i inny od tego, który świetnie znamy?

śr: wstęp bezpłatny, czw-nd: 4 zł (bilet ulgowy), 8 zł (bilet normalny)

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej