Going. | Laboratorium Pieśni w Warszawie [ZMIANA DATY] - Mała Warszawa

Laboratorium Pieśni w Warszawie [ZMIANA DATY]

19:00 | Sobota, 5 września 2020

Mała Warszawa

Koncert

60 zł

60 zł

OPIS KONCERTU:

Zespół Laboratorium Pieśni powraca do Warszawy!

Zespół pieśniarek wraca do stolicy, by ponownie zagrać dla Was w Małej Warszawie! Przed nami magiczny wieczór, pełen pieśni Świata i Kosmosu, na którym usłyszymy m.in. nowe, autorskie kompozycje zespołu. Zapraszamy!

Kobiecość jest pieśnią, wielogłosową, z wnętrza ziemi, z początków świata. Tak prastarą jak kamienie, tak prastarą jak puszcze, tak prastarą jak pierwszy dźwięk, pierwsza wibracja. Kobiecość jest wolnością. Kobiecość jest głosem natury, nieposkromionej dzikości i łagodności jednocześnie. Kobiecość jest rzeką, w której kąpią się dzieci i z której piją zwierzęta. Kobiecość jest darem dla mężczyzn, żeby mogli wejść na ścieżkę serca. Kobiecość jest wschodem i zachodem słońca, księżycem w pełni i w nowiu. Kobiecość jest pierwotnym tańcem, który tańczy się w strumieniach deszczu, oddechem z dna oceanów, wołaniem miłości. Kobiecość to inwitacja do kręgu, w którym śpiewa się pradawne pieśni, wyśpiewuje zaklęcia, grając na bębnach transowe rytmy. Kobiecość to bijące źródło. Kobiecość to czysta celebracja życia.

Rośnij, rośnij mój zielony lesie, rośnij moja sosno,

abym mogła wspiąć się po tobie

i zobaczyć mojego ukochanego....

- - -

O ZESPOLE:

Laboratorium Pieśni – Song Laboratory (world/etno/spiritual/mystic folk music) to trójmiejski, kobiecy zespół pieśniarek, powstały w 2013 roku. Grupa śpiewa i aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne: ukraińskie, bułgarskie, białoruskie, serbskie, albańskie, bośniackie, polskie, a także gruzińskie, skandynawskie, oksytańskie i wiele innych. Pieśni Świata wykonują zarówno a capella, jak i przy akompaniamencie bębnów szamańskich i innych etnicznych instrumentów (m.in. shruti box, dzwonków, przeszkadzajek, fletu, kalimby, mis, gongu), wnosząc w pieśni tradycyjne nową aranżację, przestrzeń improwizacji głosowych, inspirowanych dźwiękami natury, często intuicyjnych, dzikich, kobiecych.

Materiał pieśniarski przechodzi swoistą drogę ze źródła: pieśni są zazwyczaj przywożone z różnych regionów Polski, Europy i Świata przez członków zespołu, następnie zostają opracowywane w procesie warsztatowym i na próbach, by w końcu ukazać się w nowej odsłonie – tradycyjnej lub wzbogaconej, aranżowanej.

Grupa tworzy także spektakle, w których tradycyjne pieśni opowiadają o odchodzących obrzędach, m.in. “Pory Roku” (2012), “Puste Noce – Pieśni, które już się kończą” (2014).

Zespół brał udział w projektach z udziałem cenionych polskich muzyków, m.in. projekt „Czarna Polana” z Kayah i kompozytorem Atanasem Valkovem, udział w nagraniach płytowych „Good L.U.C.K”.

Zespół z koncertami i warsztatami odwiedził już ponad 15 krajów (m.in. USA, Indie, Anglia, Niemcy,Szwajcaria, Hiszpania, Islandia, Dania, Belgia, Holandia, Francja, Czechy). Teledysk z białoruską pieśnią „Sztoj pa moru” osiągnął ponad 4 mln wyświetleń, a na Facebooku grupę śledzi ponad 115 tysięcy fanów.

Głosy zespołu: Alina Jurczyszyn, Kamila Bigus, Lila Schally-Kacprzak, Iwona Bajger, Magda Jurczyszyn, Alina Klebba, Karolina Stawiszyńska.

http://laboratoriumpiesni.pl/
http://youtube.com/laboratoriumpiesni
https://laboratoriumpiesni.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/laboratoriumpiesni/
http://instagram.com/laboratoriumpiesni

Organizator:
Agencja Perspektywy

Kontakt: biuro@agencjaperspektywy.pl

***ENGLISH***

The band Laboratorium Piesni back in Warsaw!

The ensemble of singers returns to the capital, to play for you at Little Warsaw again! This is going to be a magical evening, full of songs from the world and space. We will hear original new compositions of the band among other, well known songs. Hope to see you there!


Femininity is a song, multi-voice, with the interior of the earth, with the beginning of the world. As ancient as stones, as ancient as the forest, as ancient as the first sound, the first vibration.
Femininity is freedom.
Femininity is the voice of nature, wildness and gentleness chosen. Femininity is a river where children bathe and drink with animals. Femininity is a gift for men to be able to enter the path of the heart. Femininity is sunrise and sunset, full moon and new moon. Femininity is an original dance that is danced in streams of rain, breath from the bottom of the oceans, a call of love.
Femininity is the invitations to a circle in which ancient songs are sung, spells sung, playing trance rhythms on drums.
Femininity is a beating source.
Femininity is a pure celebration of life.


Grow, grow my green forest, grow my pine,

that I could climb over you

and see my beloved ....Femininity is a song, polyphonic, from the inside of the earth, from the beginning of the world. As ancient as stones, as ancient as the primeval forest, as ancient as the first sound, the first vibration. Femininity is freedom.
Femininity is the voice of nature, uncontrollable wildness and gentleness at the same time.
Femininity is a beating source.
Femininity is a pure celebration of life.


"Rasti" is a record - a girl - who is boldly departing from tradition, and trust in internal, intuitive world. "Rasti" means grow. Grow girl, grow up, rise to a high pine, trust yourself and your powers, see who you are and how beautiful you are. Dance, sing, breathe and enjoy yourself. Above all, create sounds, sing your own songs, flowing from your spirit.


- - -

ABOUT:

Laboratorium Pieśni also called Song Laboratory (world / ethno / spiritual / mystic folk music) is the group of female singers from Poland, created in 2013. Using traditional, polyphonic singing they perform songs from all over the world, mainly: Ukraine, Balkans, Poland, Belarus, Georgia, Scandinavia and many other places. They sing a capella as well as with shaman drums and other ethnic instruments (shruti box, kalimba, flute, gong, zaphir and koshi chimes, singing bowls, rattles etc.), creating a new space in a traditional song, adding voice improvisations, inspired by sounds of nature, often intuitive, wild and feminine.

The traditional songs are often brought from their source - different regions of Poland, Europe and world, by the members of the group - having their unique history and evolving in the course of work. Finally, they are performed in a new form - traditional or enriched.

Laboratorium Pieśni, apart from singing and participation in festivals, is also conducting field researches, in order to find new-old music: trip to Albania - polyphonic songs (2014), research in Kashubian region - funeral songs (2013/2014), research in Lower Silesia region - carol singers rituals (winter 2013). The group is also creating theatre performances, where they are using traditional songs to tell stories about disappearing rites: 'Pory Roku' (Seasons) 2013, 'Puste Noce - Pieśni, które już się kończą' (Empty Nights - Songs that have come to an end) 2014.

Voices: Alina Jurczyszyn, Kamila Bigus, Lila Schally-Kacprzak, Iwona Bajger, Magda Jurczyszyn, Alina Klebba, Karolina Stawiszyńska.

http://laboratoriumpiesni.pl/
http://youtube.com/laboratoriumpiesni
https://laboratoriumpiesni.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/laboratoriumpiesni/
http://instagram.com/laboratoriumpiesni


Agencja Perspektywy
Contact: biuro@agencjaperspektywy.pl

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej